07-05-2018

אתמול הגשנו עתירה לבג"צ נגד משטרת ישראל, המשרד לבטחון פנים, משרד העבודה והרווחה ומשרד האוצר, הממשיכים להתנהל ברשלנות ובעצלתיים תוך הפקרת שלומם ובטיחותם של העובדים באתרי הבניה.

העתירה עוסקת בתחום תאונות העבודה בענף הבניה, ובכשלים הרב-מערכתיים בטיפול בתאונות אלו, המתבטאים במיעוט החקירות הפליליות על ידי משטרת ישראל, באי בירור נסיבות התרחשותן על ידי מינהל הבטיחות במשרד העבודה ובאי פיקוח על תנאי הבטיחות באתרי הבניה בהם התרחשו, תוך סיכון חיי העובדים הממשיכים לעבוד באותם אתרים.

בעתירה דרשנו בין היתר:

# הקמתה לאלתר של יחידה המשטרה הארצית לחקירת תאונות עבודה בבניין בשילוב חוקרים מטעם מנהל הבטיחות במשרד העבודה. שבניגוד להודעת השר מלפני פחות מחודש, היחידה לא תקום השנה ואף אין צפי מדויק למתי בשנת 2019!

# פתיחת חקירה פלילית בכל תאונות העבודה בבניין הגורמת למוות או פציעה בינונית או קשה.

# מפקחי המינהל במשרד העבודה יבררו כל תאונות העבודה בבניין הגורמת למוות או פציעה בינונית או קשה, ויפקחו בכל אתר בניה בו התרחשה תאונה כאמור.

# תוספת מיידית של 30 מפקחים ו15 חוקרים, והגדלת היקף התקנים במשרד העבודה עבוד תפקידים אלה.

# קביעת קריטריונים שקופים וקבועים על פיהם יוקצו התקנים הנדרשים עבור מפקחים וחוקרים במנהל הבטיחות.

על העתירה ראו:
כתבתו של ניצן צבי כהן ב'דבר ראשון':

http://www.davar1.co.il/124927

וכן של אורי חודי ב'גלובס'

http://bit.ly/2wkKSqj