01-05-2020

עתירה לבג"צ: יש להבטיח ביטוח רפואי לעובדים פלסטינים המועסקים ונותרים ללון בישראל בצל מגפת הקורונה. היום הוגשה עתירה של מספר ארגונים – "קו לעובד", "האגודה לזכויות האזרח" ו"רופאים לזכויות אדם", בדרישה לגבש הסדר שיבטיח את בריאותם והסדרי המגורים והלינה של העובדים הפלסטינים שנשארים בישראל. כזכור, לאחר מכתב שנשלח בנושא בסוף חודש מרץ, פורסם תזכיר חוק שעניינו כי מעסיקים של עובדים פלסטינים שנשארים בישראל בזמן מגפת הקורונה, יספקו לעובדיהם ביטוח רפואי. עם זאת, למרות תזכיר החוק, המצב נותר בעינו, ובתוך כך תנאי לינה ומגורים שאינם הולמים. אי לכך הוגשה היום עתירה, כנגד משרדי הבריאות, עבודה ורווחה, פנים, בינוי ושיכון ושר הביטחון, אשר דורשת בין היתר את הסעדים הבאים: גיבוש הסדר להבטחת בריאות העובדים הפלסטינים השוהים בישראל בהיתרי לינה בזמן מגפת הקורונה, התניית העסקת עובדים אלו במגורים הולמים כקבוע בתקנות עובדים זרים, קביעת נוהל פיקוח משותף שיבטיח את אכיפת בטיחותם ובריאותם של העובדים. וכן, טיפול מיידי בתופעה הבזוייה של הפקעת מסמכי זיהוי של עובדים על ידי מעסיקיהם, אשר מייצרת בפועל כבילה של העובדים. באות כוח העותרים מסרו: "מדינת ישראל מנצלת את העובדים המוחלשים ביותר, ומחזיקה אותם בעת הזו בתנאים הדומים לתנאי עבדות. כבודם נרמס בעת שמלינים אותם באתרי בניה ללא פיקוח, בריאותם מופקרת כאשר לא טורחים לבטח אותם בביטוח בריאות בזמן מגיפה עולמית וחירותם נשללת כאשר מעסיקיהם לוקחים את המסמכים שלהם ובפועל כובלים אותם למקומות העבודה".