20-08-2007

מאת: קו לעובד

עתירה של עובדת נפאלית אשר נעצרה בגין שהייה שלא כדין, ונדרשה להפקיד ערבות ע"ס 4,000 ש"ח כתנאי לשחרורה. העובדת נדרשה להסדיר מעמדה תוך 40 יום או לצאת מן הארץ. העובדת הצליחה לאתר מעסיק בעל היתר לפני שחלפו 40 יום. היא הגישה בקשה בלשכת מנהל האוכלוסין בירושלים, אך שם נאמר לה שהתיק עובר ל"ועדה". חלפו חודשים – ולא ניתנה כל החלטה על ידי ה"ועדה". בינתיים חילט משרד הפנים את הערבות. העובדת פנתה לקו לעובד לאחר שלא קיבלה תשובה מה"ועדה" במשך כחמישה חודשים. בעקבות פנייתנו ניתנה האשרה המיוחלת, ואולם משרד הפנים סירב להחזיר את הערבות שחילט. על כך הוגשה העתירה.

778/07 רושאן מאלה נ' משרד הפנים