14-03-2006

מאת: קו לעובד

אחת מהתופעות הקשות הפוגעות במהגרי עבודה המגיעים לעבודה בישראל, הינה דמי התיווך הגבוהים אשר הם נדרשים לשלם למתווכי כוח אדם שונים במסגרת "גיוסם" לעבודה בישראל.
במשרד התמ"ת התגבשה יזמה להסדיר את הבאת מהגרי העבודה לישראל דרך ארגון ההגירה הבינלאומי (IOM). הרעיון היה שארגון ההגירה הבינ"ל יחליף את חברות התיווך הפרטיות בארצות המוצא, מתוך כוונה ותקווה שבכך ירד באופן משמעותי שיעור דמי התיווך שהעובדים נדרשים לשלם כיום לצורך הסדרת הגעתם לישראל.
קו לעובד תומך באופן עקרוני ביוזמה זו.
ואולם, למרות שמשרד החוץ דיבר בפורומים שונים על "פיילוט" שבמסגרתו יגיעו 2,000 עובדים מתאילנד לישראל ב"תיווך" ארגון ההגירה הבינלאומי. כאשר תאריך היעד לקיומו נקבע ל – 1.1.06. לא נעשה עד כה דבר בנדון. ומהגרי עבודה ממשיכים לשלם אלפי דולרים בעבור הסדרת עבודתם בישראל.
קו לעובד עתר בעניין זה נגד סרוב משרד החוץ לחתום על הסכמים משולשים עם ארגון ההגירה הבינלאומי ועם המדינות מהן מגיעים מהגרי עבודה, דבר אשר יסדיר את אופן גיוסם לעבודה בישראל, וכן נגד הימנעותו של משרד התמ"ת מלפעול בהתאם להחלטת ממשלה מס' 4024, אשר הנחתה אותו "לקבוע הסדר לפיו גיוס עובדים זרים לעבודה בישראל יעשה תחת פיקוחו של ארגון ההגירה הבינלאומי (IOM) או הסדר אחר שייקבע".

בג"ץ 2405/06  קו לעובד נ' מנהל יח' הסמך לעובדים זרים, שרת החוץ ואח'