11-07-2007

מאת: קו לעובד

תיקון 92 לחוק הביטוח הלאומי קבע כי במשך שנתיים ימים, תתקיים תכנית ניסיונית, לפיה במספר איזורים, אשר עליהם יחליט שר הרווחה יוכלו קשישים הזכאים לגמלת סיעוד, לקבל את הגמלה ישירות לידם ("גמלה בכסף"). זאת להבדיל מהמצב השורר כיום, לפיו קשישים מקבלים את הגמלה דרך חברות סיעוד המעבירות את הכסף למטפלים הסיעודיים.
עד כה שר הרווחה, למרות פניית קו לעובד נמנע מלקבוע את האזורים בהם יתבצע הניסוי , למרות שהמועד לקביעתם חלף בראשון ביוני, ובכך מנע את ישום החוק. נגד אי מילוי הוראות החוק עתרו קו לעובד וארגוני חברתיים נוספים.
סוגית אופן מתן גמלת הסיעוד (ישירות לקשישים או דרך ה"צינור" של חברות סיעוד) משליכה ישירות על מצבם וזכויותיהם של אוכלוסיית עובדי הסיעוד:
קיומו של גורם נוסף מתווך (חברת הסיעוד) כרוך בעלות כספית. גמלת הסיעוד הינה גמלה צנועה למדי, שאינה מגיעה אפילו לכדי שכר מינימום של עובד סיעוד (וזאת אף מבלי לקחת בחשבון את מרכיב השעות הנוספות). הואיל ומגמלה זו "מכרסמת" חברת הסיעוד, הדורשת תשלום עבור שירותיה, נותר בידי המעסיק פחות ממון על מנת לשלם לעובד המטפל בו.
גמלת הסיעוד המועברת לחברות הסיעוד מבוססת על מספר שעות הטיפול לו זכאי המטופל, ומגלמת בתוכה את שכרו של המטפל עבור אותן שעות עבודה וכן זכויות סוציאליות (לרבות פיצויי פיטורין). למרבה הצער, ישנם מקרים בהם חברות הסיעוד לא העבירו לידי העובדים את מלוא הסכומים המגיעים להן, והתכחשו לחובתן לשלם לעובד את חלקן בפיצוי הפיטורים.
בנוסף, בקרב עובדי הסיעוד נוצר, לא אחת, בלבול באשר לזהות המעסיק שלהם. הואיל וחלק משכרם מתקבל באמצעות חברת הסיעוד, והחלק האחר מתקבל מהמעסיק הקשיש.

יש להדגיש כי הניסוי אינו שולל מקשיש המתגורר באזור הניסוי את האפשרות להמשיך ולקבל את הגמלה דרך חברת הסיעוד, אם השירותים הניתנים לו על ידה הם לשביעות רצונו. הניסוי מעניק לו את האפשרות לבחור בין האופציות ולקבל את הגמלה ישירות מביטוח לאומי.

בג"צ 5752/07 קו לעובד ואח' שר הרווחה ואח'