25-06-2007

מוקד סיוע לעובדים זרים וקו לעובד ביקשו אתמול להצטרף במעמד ידיד בית המשפט לעתירה שהגישו לפני כשבועיים חברות כח אדם בסיעוד נגד הסדר ההעסקה החדש בענף שאמור להיכנס לתוקף בחודש אוגוסט הקרוב. חברות הכח האדם המאוגדות בארגון 'אחיעוז' עתרו נגד כל אותם תנאים בהסדר ההעסקה החדש, שנועדו להגן על זכויות מהגרי העבודה.

חברות כח האדם מתנגדות לתנאי בהסדר החדש הקובע כי לא יובאו עובדים חדשים מחו"ל כל עוד יש במאגר יותר מ1% של עובדים שאינם מועסקים, זאת למרות שיש היום עודף עובדי סיעוד בישראל, דבר המביא לכך שלרבים מהם אין אפשרות למצוא מעסיק והם הופכים לשוהים שלא כדין. כמו כן מתנגדות חברות הסיעוד לכך שתוטל עליהן האחריות על תשלום שכר העובדים בשנה הראשונה אם אינם מועסקים או שמעסיקיהם אינם משלמים להם (תנאי שנקבע נוכח מקרים רבים, בהם עובדים הובאו לצורך גביית דמי התיווך בלבד, וחברות כח האדם לא סיפקו להם עבודה). בנוסף מתנגדות החברות לחובה  להפקיד ערבות לצורך הבטחת התשלום בשנה הראשונה.

עמדת הארגונים היא כי יש לדחות את עתירת חברות כח האדם ולהתחיל ביישום שיטת ההעסקה החדשה. ההסדר החדש אומנם הסדר בעייתי בכל הנוגע לשמירה על זכויותיהם של מהגרי העבודה, ואיננו מבטל את 'כבילתם' למעסיקיהם. אולם בבחירה שבין המשך יישום הסדר ההעסקה ההנוכחי הפוגעני לפרק זמן בלתי מוגבל, לבין אימוץ ההסדר החדש,  יש לבחור באפשרות השנייה. זאת עד לאימוצו של הסדר אחר, שיימנע מ"כבילת" מהגרי העבודה למעסיקיהם ויבטיח את זכויותיהם.

בג"צ 4957/07 אחיעוז נ' משרד התמ"ת ואח'