21-05-2008

מאת: רותי סיני, הארץ

ראש הממשלה ושר הביטחון נמנעו במשך יותר משנה וחצי מלהחליט כיצד לנהוג בזרם הגובר של מסתננים אפריקאים לישראל. כתוצאה מכך נפגעו קשות זכויות האדם של מבקשי המקלט, ונמנעו מהלכים שהיו עשויים להאט את קצב ההסתננות.

המבקר בדק את הטיפול באלפי המסתננים שחצו את הגבול מסיני מאז 2005. נמצא כי הטיפול בבקשות המסתננים למקלט מדיני אורכות זמן רב; אפילו כדי לקבל דחייה על הסף ממתינים כחצי שנה בממוצע. הטיפול בבקשות שנמצא כי יש טעם לבחון לעומק אורך כמעט שלוש שנים. בתקופה זו נמנעים מהפליטים שירותי בריאות ורווחה. ההכרה בפליטים מוענקת במשורה: ב-2005 הוגשו 909 בקשות למקלט, רק 11 אושרו. ב-2006 הוכרו שישה מ-1,348 המסתננים שביקשו מקלט וב-2007, עד ספטמבר, רק שלושה מקרב 3,000.

במארס 2006 ביקש מזוז מראש הממשלה, אהוד אולמרט ומשר הביטחון אז, שאול מופז, שיכריעו אם המסתניים מסודאן מסוכנים. אך רק באפריל 2007 הוחלט שאם חקירה של צה"ל מעלה שמסתנן סודאני אינו מסוכן, הוא יטופל במסגרת חוק הכניסה לישראל. חלפו חמישה חודשים עד שההחלטה יושמה בשטח ובינתיים הוחזקו אלפי אסודאנים במעצר, בלא שהובאו בפני שופט. רבים הופרדו מנשותיהם ומילדיהם. רק ביולי 2007 אישר אולמרט תוכנית מקיפה לטיפול בבעיית המסתננים.