31-08-2014

בעבר ניתנו למהגרי עבודה בענף החקלאות 30 יום בלבד בכדי להתארגן טרם עזיבתם את מדינת ישראל, ובכלל זאת לגבות את הכספים המגיעים להם מן המעסיקים. אותה תקופה קצרה שימשה תמריץ למעסיקים להימנע מתשלום שכר וזכויות סוציאליות אחרות לעובדים, עד שלעיתים קרובות אלו נאלצו לעזוב טרם השגת כל הכספים המגיעים להם בזכות בגין עבודתם הממושכת בישראל.

פעילות מאומצת של ארגון "קו לעובד" הובילה להארכת תקופת ההתארגנות ל-60 יום, והשבוע, בהתאם להתחייבות משרד הפנים בפני בית המשפט לעניינים מינהליים בגדרי העתירה של ארגון "קו לעובד" להורות על עדכון הנהלים הנוגעים לתקופת ההתארגנות, פורסם נוהל ספציפי העוסק בתקופת התארגנות למהגרי עבודה המועסקים כעובדי חקלאות וכשפים מומחים.

לפי הנוהל, "עובד זר בענף החקלאות או שף זר אשר סיים את תקופת העסקתו החוקית בישראל, רשאי להישאר בישראל במשך תקופה של עד 60 יום נוספים, הנספרים החל ממועד סיום העסקתו החוקית האחרונה בפועל, לצורך השלמת ההתארגנות לעזיבתו את ישראל". יודגש כי בתקופת ההתארגנות לא ינקטו כנגד העובדים הליכי אכיפה.

לקריאת הנוהל לחץ כאן