13-11-2008

מאת: סלוא עלינאת

אלפי עובדים פלסטינים, המנסים את מזלם ומבקשים מהמנהל האזרחי בבית אל כרטיס מגנטי ו/או אישור לעבוד בישראל או בהתנחלויות, מגלים כי הם "מסורבים ביטחונית".

הגדרה זו עמומה מאד. אין קריטריונים ברורים שלפיהם ניתן לדעת מי יקבל סירוב ומי אישור. עד היום צה"ל לא דאג לפרסם נוהל ברור לגבי בקשות לכרטיסים מגנטיים או אישורי עבודה. על פני השטח, ההחלטה נראית שרירותית. ההנחה כי סירוב או אישור יתקבלו ע"פ הקריטריון של פעילות פוליטית באינתיפאדה הראשונה או שהות או מעצר אינה עומדת במבחן המציאות.
עובדים רבים שהיו מעורבים בפעילות פוליטית קיבלו אישורים. לעומת זאת, נתקלנו בעובדים רבים שטענו שהם או בני משפחותיהם מדרגה ראשונה לא היו מעורבים כלל בפעילות נגד הכיבוש הישראלי, ובקשתם לקבל אישורים נדחתה.

אישור העבודה כקלף מיקוח:
קבלת כרטיס מגנטי אינה מקנה לעובדים אישור עבודה. הן הבקשה לאישור עבודה והן הבקשה להקפיאו נעשית על ידי המעסיק הישראלי. מצב זה מותיר את העובדים במעמד המקשה עליהם לדרוש את זכויותיהם, מחשש לאבד את אישור העבודה.
גם גורמי הביטחון הישראליים מנצלים את הצורך של העובדים באישורי עבודה ומשתמשים בהם כקלפי מיקוח לסחיטת מידע ולשכנוע בשיתוף פעולה.
קבלנים פלסטינים, במיוחד באזור התעשייה ברקן הנמצא בשטחים הכבושים, גובים מעובדים המעוניינים לעבוד באזור זה כ 1000 ₪ עבור אישור עבודה.
עובדים פלסטינים רבים המועסקים בישראל משלמים אף הם למעסיקיהם 1000 ₪ כל חודש עבור אישור העבודה.

התערבות עמותת קו לעובד:
בשנתיים האחרונות עמותת קו לעובד קיבלה עשרות פניות של עובדים פלסטינים המתקשים לקבל אישורי עבודה או כרטיסים מגנטיים. העמותה שלחה מכתבים למנהל האזרחי בבית אל בדרישה לנימוק אודות הסירוב עבור כל עובד. רק בחלק קטן מהמקרים התקבלו תשובות. במרבית התשובות שהתקבלו, קיבלו העובדים סירוב מבחינה ביטחונית, עם הצעה לפנות בעוד חצי שנה / שנה למנהל האזרחי. במקרים בודדים בלבד קיבלו העובדים אישורי עבודה ו/או כרטיסים מגנטיים בעקבות פניותינו.

בשנת 2007 הגישה עו"ד חני בן ישראל מעמותת קו לעובד שתי עתירות לבג"ץ בעניין שני עובדים פלסטינים שבקשתם לקבל אישורים נדחתה. טענתה העיקרית היתה שבמקרה של אי מתן אישור עבודה, ישראל מחויבת על פי החוק הבינלאומי לפצות את משפחות העובדים כתוצאה מאבטלת אב המשפחה. נציגי המדינה מיהרו ונתנו לשני העובדים כרטיסים מגנטיים ואישורי עבודה ובסופו של דבר הדיון התבטל.