15-09-2019

למנהל חברת "ניו שן קליניק" בע"מ הייתה רק בקשה אחת מרופאת השיניים שבאה להתקבל לעבודה: שתסיר את החיג'אב בזמן העבודה. תחשבו מה היה קורה אם רופאת שיניים יהודייה הייתה נדרשת להוריד כיסוי ראש, או רופא את הכיפה שלו, כדי לא לפגוע ברגשותיו של איש. בשיחה מאוחרת יותר בין המנהל לרופאה הוא אמר בגילוי לב: "אני באמת פניתי לצוות ושאלתי, וכולם אמרו לי שאת נראית נחמדה ועדינה, ובטח את רופאה טובה, וכולם הבינו אבל כולם חשבו שבאופן הזה, עם הכיסוי ראש, זה לא יעבוד אצלנו במרפאה. זה לא יעבוד… אנשים… גם אם אנחנו נקבע לך תורים ונמלא את היומן… אנשים לא ירצו ללל… יהיה המון בעיות עם זה… יהיו לנו בעיות שלא בצדק, אבל יהיו לנו בעיות עם זה".

רופאת השיניים שלא התקבלה לעבודה תבעה בייצוג עורכי הדין גדיר ניקולא וראמי שומר מ"קו לעובד" את חברת "ניו שן קליניק" לפיצוי בכספי בגין אפליה בקבלה לעבודה. אתמול התקבל פסק דין ראשון לפיו המעסיק הפר את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה והפלה את העובדת על רקע דתי. לתובעת נפסקו פיצויים בסך 40,000 שקלים.

הכרעת הדין הדגישה את ערך השוויון כערך עליון, וחשיבות העבודה בחייו של האדם. כמו כן שמצב בטחוני, שיקולים כלכליים, או העדפת הלקוחות, אינם מעניקים הכשר לאפליה: "בין אם עסקינן בהעדפת לקוחות או בהעדפת המעסיק, היא כשלעצמה אינה יכולה להכשיר אפליה. הייתכן כי נאפשר למעסיק לדחות מועמדים לעבודה כהי עור כי זו העדפות לקוחותיו? התשובה היא בשלילה מוחלטת ובאותה מידה, גם מלקוחות או מעסיקים המעדיפים לקבל שירות מרופאה ללא חיג'אב, נצפה לכבוש העדפותם, אחרת דעות קדומות וסטריאוטיפים משוללי יסוד יתוו את התנהלותנו החברתית ולא כך רצוי וראוי לנו."

עוד נקבע כי מצב בטחוני קיצוני כפי ששרר בארץ באותם ימים, אינו מהווה אמתלה לאפליה "הטענה למצב בטחוני קיצוני, הגורם למתיחות יתר של הלקוחות, אף היא אינה הופכת את הדרישה להסרת החיג'אב לדרישה "ממן העניין", או כזו המתחייבת מהמשרה ומהתפקיד. עטית חיג'אב נתפסת אמנם אצל אנשים מסוימים ואף בחלק מהמדינות, כאיום תרבותי או כביטוי לשאיפתו של האסלאם הרדיקאלי להביא לכינונן של מדינות הלכה אסלאמיות, אלא שברי שאין כל רציונאליות בבסיס החשש מפני אישה, רק מחמת שהיא עוטה חיג'אב, ולכן גם זו אינה אלא דעה קדומה סטריאוטיפית, וודאי שלא "תנאי ממן העניין".

פסק דין זה הינו מסר חינוכי לכל המעסיקים על חשיבות השוויון ואיסור ההפליה בעבודה. ולא פחות מכך הוא מסר לכל העובדות כי עמידה על זכויותיהן היא תנאי ראשון להשגת השוויון לו זכאים כולם.