03-07-2014

קו לעובד הינה עמותה ללא כוונת רווח, שמטרתה להגן על זכויות העובדים המקופחים ביותר במשק הישראלי. העמותה מסייעת לעובדים שזכויותיהם הופרו, באמצעות סיוע פרטני ופעילות ציבורית כוללת. מאז הקמתה בשנת 1991, מסייעת עמותת קו לעובד לעובדות ולעובדים אזרחי ישראל, למהגרי ולמהגרות עבודה, לעובדות ולעובדים פלסטינים, לפליטים, למבקשי מקלט ולקורבנות סחר בבני אדם למצות את זכויותיהם. כמו כן, העמותה פועלת לשינוי חקיקה ולהעלאת המודעות הציבורית לזכויות עובדים.

הקובץ המצורף מכיל את פרסומי העמותה ודפי המידע מטעמה בין השנים 1990-2000. ממרחק השנים, הקובץ מעניק לא רק נקודת מבט היסטורית על פעילותה של עמותת קו לעובד בעשור הראשון להקמתה, אלא אף מציג בצורה ייחודית את התפתחותם של דפוסי עבודה שונים במגוון ענפי עבודה בישראל, דפוסים הקיימים גם בימים אלו. הקשר בין התפתחות זו לעמותת "קו לעובד" הוא סימביוטי, בעוד שהעמותה השפיעה רבות על עולם העבודה הישראלי דרך פעילות משפטית ופרלמנטארית, דפוסי העבודה המשתנים השפיעו וכיוונו את מוקד פעילות העמותה. 

לקריאת אוגדן דפי מידע 1990-2000 לחץ כאן : אוגדן דפי מידע 1990-2000

עריכה ואיסוף החומרים באוגדן: ג'נין כרמי ז"ל