15-02-2024

כבר בשלבים הראשונים של המלחמה זיהינו בעיית הפליה קשה כלפי עובדים ערבים אזרחי ישראל ותושבי מזרח ירושלים, שבין היתר באה לידי ביטוי ב"העלמת עובדים" ואי קריאה לבוא לעבודה, פגיעה בזכויותיהם בעבודה בעקבות פרסומים ברשתות חברתיות או (ולעתים בנוסף) פיטורים באופן בלתי חוקי על רקע לאום, השקפה או דת.

עובדים ערבים חששו להגיע לעבודה, הרגישו מושתקים, והעידו שלא משנה מה הם עושים – המעסיקים וחבריהם לעבודה מפנים אליהם אצבע מאשימה ומטיחים בהם טענות שווא. הגזענות במקומות העבודה, בחסות המלחמה, באה לידי ביטוי בכמה צורות – אך המשותף לכולן היה אחד – ניסיון לדכא ולהעלים עובדים ועובדות ערבים במקומות העבודה בישראל.
אובדן האמון של עובדים רבים במעסיקים הוא תוצר מובן של היחס כלפיהם אחרי ה-7 באוקטובר. בעוד שמעסיקים מסוימים דיווחו כי יחסי האמון עם העובדים נפגעו בשל אירועי ה-7 באוקטובר, לעובדים ערבים אזרחי ישראל ותושבי מזרח ירושלים שזומנו לשימועים או פוטרו ממקום עבודתם לא היה קשר לאירועים אלו – הם לא היו מבצעי פעולות האיבה ואף לא תמכו בהם. על כן, למרות שהכלי המשפטי סייע בהשבת עובדים למקום העבודה, וצפוי לסייע לעובדים אחרים לקבל פיצויים ממעסיקים שפיטרו אותם בניגוד לדין, הוא לא יאפשר את השיקום של האמון בין אותם עובדים ובין המעסיקים, והבניית יחסי עבודה בריאים ותקינים יותר בעתיד. דבר זה דורש עבודת עומק ורוחב שבינתיים לא מתבצעת על ידי משרדי הממשלה השונים.

לאור הממצאים, המלצותינו מתמקדות בפעילות בכמה מישורים:

 • צמצום שיטות העסקה שנפוצות בעבודות בהן עובדים העובדים הפגיעים ביותר במשק, כמו העסקה
  בשכר שעתי / בחלקיות משרה (ככל שאינן אותנטיות), ואשר מקלים היום על מעסיקים להפלות עובדים בכסות של פעולה לגיטימית, ומאפשרת להם "להעלים" עובדים ממקום העבודה ללא צורך בנקיטת הליכים פורמליים לפיטוריהם;
 • החמרת הסנקציות הקיימות בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 למניעת הפליה ולהרתעת
  מעסיקים מפגיעה בעובדים, לרבות על רקע לאום, השקפה, דת או מוצא;
 • תיקון החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011, אשר לא מאפשר היום הטלת סנקציות מינהליות על מעסיקים אשר פועלים בניגוד לסעיף2(א) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988. סעיף זה אוסר על הפליה בין דורשי עבודה ובין עובדים. על כן, יש לתת כלי אכיפה למשרד העבודה לבירור תלונות על הפליה למען הטלת סנקציה מינהלית על מעסיקים;
 • פרסום גילוי דעת מטעם משרד העבודה לקידום שיקום יחסי העבודה והאמון בין עובדים ערבים
  ויהודים ובין עובדים למעסיקים, בשיתוף פעולה עם המשרד לשוויון חברתי;
 • קידום הכשרות מקצועיות במשרד הכלכלה למניעת התנכלות והתעמרות בעובדים על רקע לאום,
  השקפה, דת או מוצא, ולקידום יחסי עבודה תקינים ובריאים יותר;
 • קיום דיון ציבורי בועדת העבודה והרווחה בנושא אפליה. דיון כאמור היה צריך להתקיים ביום
  4/12/2023 בועדת העבודה והרווחה בנושא הדיווחים של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, על עלייה
  של 53% בכמות הפניות על הפליה בחודש אוקטובר 2023 לעומת אשתקד. יש לקיים דיון בסוגיה ובאחריות הציבורית של המדינה ומקבלי ההחלטות למנוע הפליה ופגיעה בזכויותיהם של עובדים פגיעים–בשגרה ובחירום