23-08-2018

פרויקט הדגל של שר העבודה חיים כץ למלחמה בתאונות הבניין נחל כשלון חרוץ!

הנתונים שנמסרו לנו השבוע ממינהל הבטיחות, והנחשפים בכתבה של לי ירון Lee Yaron בעיתון Haaretz הארץ, מוכיחים עד כמה המציאות עגומה ורחוקה מהצהרותיו של שר העבודה ומההודעות לתקשורת שפיזר המשרד במשך חודשים ארוכים.

לא 44 מיליון שח סך הקנסות שהוטלו על קבלנים, אלא 1.5 מיליון.

לא מאות קנסות הוטלו על קבלנים אלא 53 קנסות בלבד!

וכמה בכלל הצליח המשרד לגבות מהקבלנים? 419 אלף ש"ח בלבד, פחות משליש מהסכום שהוטל!

מאז שהועבר תחום הבטיחות בעבודה לפני שנתיים לאחריותו של השר חיים כץ, הרבה האחרון לפזר הבטחות בדבר כוחן של הקנסות המינהליים שהמשרד מקדם לשם שיפור תנאי הבטיחות באתרי הבניה, ונמנע במקביל מנקיטת סעדים אלמנטרים נחוצים כמו הגברת האכיפה ע"י תוספת משמעותית של מפקחים בענף הבניה. שר העבודה חזר אין ספור פעמים מעל לכל במה כי פגיעה בכיס הקבלן הרשלן תגדע את ההפקרות הבטיחותית הפושה באתרי הבניה. אך הנה בתום 8 חודשים מאז נכנס לתוקפו תיקון החוק המאפשר הטלת קנסות על קבלנים בגין ליקויי הבטיחות, נענה מינהל הבטיחות סוף סוף לדרישתנו לפרסום העיצומים והודה בסכום העלוב שנגבה עד כה מקבלנים.

ברור היום, מהנתונים שנחשפו כי לא רק שהמשרד נכשל בקידום פתרון מעשי להפקרות שבאתרי הבניה בתחום הבטיחות אלא שבמשך שנה וחצי בזבז המשרד זמן יקר כמו את המשאבים המוגבלים מאוד שברשות מינהל הבטיחות, כאשר בפועל לא רק שלא הושג דבר לבלימת ההפקרות שבאתרי הבניה אלא נרשמה עליה מדאיגה במספר ההרוגים בענף לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שר העבודה חיים כץ נדרש לנקוט לאלתר בסעדים האלמנטריים המיידיים אותם דרשנו גם בעתירה שהגשנו לבג"צ ובראשם הגברת הפיקוח על אתרי הבניה דרך תוספת משמעותית של מפקחים באתרי הבניה. ללא נקיטה בסעד זה, שום תוכנית או פרויקט דגל לא יצליחו, מהסיבה הפשוטה: אין מספיק כוח אדם כדי לבצעם!

לכתבת הארץ.

פרויקט נרתמים משותף לארגונים: 'קו לעובד', 'ארגון העובדים מען', 'הטלוויזיה החברתית'.
הפרויקט ממומן על ידי האיחוד האירופי. European Union in Israel