17-08-2010

דיון היום בג"צ דחה את בקשת הארגונים להאריך את פרק הזמן שניתן לילדי מהגרי העבודה להשגת המסמכים. יחד עם זאת, בית המשפט העליון הבהיר שלא יהיו ילדים שבקשותיהם יידחו רק בשל קשיים ביורוקרטיים: ילדים שיעמדו בקריטריונים – יקבלו הארכת זמן, במידת הצורך, וכל מקרה לגופו.

כידוע, ביום ראשון לפני כשבוע וחצי עתרו לבג"צ שישה ארגונים הפועלים למען ילדיהם של מהגרי העבודה – עמותת ילדים ישראלים, מוקד סיוע לעובדים זרים, האגודה לזכויות האזרח בישראל, רופאים לזכויות אדם, המרכז לפלורליזם יהודי וקו לעובד, בדרישה לתת לילדים ומשפחותיהם זמן ממושך יותר להסדרת מעמדם.

בדיון היום בפני נשיאת בית המשפט העליון דורית בייניש, החליט בית המשפט לדחות את העתירה ולא להאריך את פרק הזמן שניתן לילדי מהגרי העבודה. יחד עם זאת, בית המשפט העליון הבהיר שילדים שיעמדו בתנאים המהותיים של החלטת הממשלה – יקבלו את ההארכה הדרושה להם, ובקשותיהם לא יידחו רק בשל קשיים ביורוקרטיים.

עו"ד יונתן ברמן, ממוקד סיוע לעובדים זרים: "אנו מברכים על כך שבית המשפט העליון הבהיר, שילדים שיעמדו בתנאים המהותיים של החלטת הממשלה – בקשתם לא תידחה, והם יקבלו את ההארכה ואת פרק הזמן הדרוש. אמנם העתירה נדחתה – אך בפועל, אדם שיגיש בקשה וחסרים לו מסמכים – יקבל את פרק הזמן הדרוש. כך לדוגמא, אדם שהגיש בקשה למעמד, וחסר לו דרכון ממדינת מוצאו, ומהשגרורות הזרה מסרו לו שלוקח שלושה חודשים לקבלת הדרכון, יקבל את ההארכה הדרושה לו למשך הזמן שדרוש להשגת הדרכון".

לעתירה המלאה