04-02-2009

מאת: עו"ד ערן גולן, הועד המנהל, קו לעובד

הפורום לאכיפת זכויות עובדים לישי: מנע את הפגיעה בפנסיה של המאבטחים

ההסכם בין ההסתדרות לארגון חברות השמירה שנחתם לפני כחודשיים יכנס לתוקפו רק אם יחתום שר התמ"ת על צו הרחבה. ההסכם פוגע בזכויות הפנסיוניות של המאבטחים עבור עבודתם בחצי השנה הראשונה

הפורום לאכיפת זכויות עובדים הכולל את הארגונים "קו לעובד", "האגודה לזכויות האזרח", "איתך", "שדולת הנשים בישראל" ו"התכנית הקלינית למשפט ורווחה באונ' ת"א", הגישו בשבוע שעבר לשר התמ"ת, אלי ישי, התנגדות לכוונתו להרחיב את ההסכם הקיבוצי החדש של עובדי השמירה בישראל עליו חתמו ההסתדרות וארגון חברות השמירה. על פי ההסכם שנחתם בין ההסתדרות לארגון חברות השמירה לפני כחודשיים, עובדי שמירה יאבדו זכויות פנסיוניות ולא יקבלו דמי פנסיה עבור עבודתם בחצי השנה הראשונה. ההסכם יכנס לתוקפו רק אם יחתום שר התמ"ת על צו הרחבה אשר יחיל את הגזרות על כל עובדי השמירה. לפורום לאכיפת זכויות העובדים נודע כי שר התמ"ת, אלי ישי, מעוניין לחתום על צו ההרחבה ולהטיל את הגזרות על עובדי השמירה עוד לפני הבחירות או מיד לאחריהם. על כן פנו הארגונים לשר בקריאה דחופה להימנע מלעשות כן.

על פי ההסכם הקודם-החל כיום, עובד זכאי לפנסיה לאחר ששה חודשים באופן רטרואקטיבי מתחילת עבודתו. על פי ההסכם החדש, אותו נדרש ישי לאשר, עובד זכאי לפנסיה לאחר שישה חודשים – אך לא באופן רטרואקטיבי. מדובר בהפסד משמעותי של הזכויות הפנסיוניות. כבר לפני כשנה פנו הארגונים לישי והתריעו בפניו כי יש בהסכם הפנסיה הכללי משום להפחית בעתיד את זכויות העובדים המוחלשים בישראל. צו ההרחבה הנוכחי מוכיח כי אכן זכויות העובדים המוחלשים בישראל מופחתות על ידי ההסתדרות.

"נוכח העובדה שמדובר במקצוע בו יש סכנות ממשיות לחיי העוסקים בו, אנו קוראים לך שלא להרחיב את ההסכם עד שלא יועלו גובה ההפרשות", כותב עו"ד ערן גולן, חבר הוועד המנהל של "קו לעובד" ומוסיף שהזכאות לפנסיה חייבת להיות החל מיומו הראשון של העובד.

עוד כותבים הארגונים כי ההסכם נחתם מבלי שאושר על ידי העובדים בענף השמירה, וכי בענף זה לא נערכו בחירות במשך שנים, לכן אין תוקף להסכמות ההסתדרות לפגוע בעובדים. כמו כן, נכתב כי הפגיעה בזכויות עובדים המעוגנות בחוק באמצעות הסכם קיבוצי אינה חוקית ופסולה.