08-07-2019

על בעיות הבטיחות של עובדי החקלאות אנחנו שומעים פחות. אבל הניסיון והעובדות מלמדות שמרביתם עובדים ללא הגנה. פוסט זה מפורסם במסגרת פרויקט במסגרת פרויקט שיפור בטיחות בעבודה בסקטור החקלאי במימון קרן מנוף של הביטוח הלאומי.

עובדים בחקלאות? שתפו!

עובד יקר, הפעם נעסוק ב"ציוד מגן אישי" שאמור לשמור עליך בעבודות החקלאות.

"ציוד מגן אישי" הוא ציוד שנועד לשימושו האישי של אדם בעבודה בדרך של לבישה, הרכבה, חבישה או נשיאה ושתוכנן במיוחד להגנה על העובד מפני סיכון העלול לפגוע בבטיחותו או בבריאותו.

זכותך לדרוש מהמעסיק ציוד מגן אישי עבור כל סוגי העבודות שאתה מבצע: למשל- נעלי בטיחות, משקפי בטיחות, אטמים וכפפות.

במקום עבודה שלא ניתן למנוע בו סיכונים בטיחותיים על ידי בניה או התקנה, המעביד מחויב לספק ציוד מגן אישי לשם מניעת סיכוני בטיחות לעובד.