17-07-2014

הפורום לאכיפת זכויות עובדים

איתך-מעכי ● האגודה לזכויות האזרח בישראל

הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת תל אביב ● קו לעובד ● שדולת הנשים בישראל

 

 הפורום לזכויות עובדים קורא לאימוץ הצעת חוק המשווה בין זכויות עובדים שעתיים לעובדים בשכר חודשי

על פי הערכות, למעלה ממיליון עובדים בישראל משתכרים על בסיס שעות, באופן המפלה אותם לעומת עובדים במשכורת חודשית. ביום ראשון, ה- 20.7.14 תידון בוועדת השרים לחקיקה הצעת חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות (השוואה בין עובד בשכר חודשי לעובד לפי שעה), שהגישו ח"כ עליזה לביא וח"כ מיכל בירן.

עבור עובדים רבים בישראל, שכר העבודה אינו נקבע על בסיס משכורת חודשית קבועה, אלא על בסיס שעות העבודה. עובדים שעתיים משתכרים על פי רוב פחות מעמיתיהם במשכורת חודשית. פעמים רבות, הם לא יודעים מה יהיה גובה שכרם עד ליום התשלום, לא מקבלים תשלום עבור ימי חג, וזכויותיהם נפגעות גם בעת ניצול ימי חופשה על פי חוק, בהודעה מוקדמת לפני פיטורין, ביציאה לחופשת לידה ועוד. על פי הערכות זהירות, כ- 45% לפחות מכלל העובדים במשק- למעלה ממיליון עובדים, משתכרים על בסיס שעתי.

הפגיעה בשכרם של קבוצת העובדים השעתיים גדלה ומתעצמת בתקופות לחימה. אותם עובדים ששכרם משולם על פי חישוב שעות עבודה שנערך בסוף החודש, יקבלו בתחילת אוגוסט שכר שיהיה מותאם לשעות העבודה שביצעו בפועל בתקופת הלחימה בדרום הארץ, ויאלצו לספוג את הירידה התלולה במספר שעות עבודתם שפירושה במקרים רבים שכר נמוך בהרבה משכר המינימום החודשי. בשבועות האחרונים הגיעו אל ארגוני הפורום לזכויות עובדים פניות מעובדים שעתיים בדרום המספרים על ביטולי משמרות, הורדת אחוזי משרה, וכי לעיתים קרובות הם נשלחים הביתה בתחילת יום עבודה או באמצעו כי אין די עבודה עבורם בגין המצב הביטחוני באזור. עובדים אלה לא יזכו, כך נראה, לכל פיצוי על אובדן ההכנסה בעתות חירום. הדבר משקף את פגיעותם הרבה של אוכלוסיית עובדים זו, ואת חוסר הודאות המתמיד באשר לשכרם שהוא מנת חלקם.

הצעת החוק: הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, שהוגשה ע"י ח"כ מיכל בירן ועליזה לביא, קובעת לראשונה במסגרת חוקית הבחנה ברורה בין עובד בשכר חודשי לבין עובד שעתי מבלי להתייחס למספר השעות החודשיות של העובד בהקשר להודעה מוקדמת.ההבחנה הקיימת היום בפועל, אולם ללא התייחסות של החוק, יוצרת פער בלתי מבוטל בין העובדים החודשיים לעובדי השעות, לרעת האחרונים כמובן ,פער אותו מצליחים העובדים השעתיים "להדביק" רק לאחר ארבע שנות עבודה. הצעת החוק מוגשת בעקבות כנס "ניצול לפי שעה" אשר התקיים לפני כשבועיים, בו ניכר היה כי שוררת הסכמה רחבה בין גורמי הממשלה כי העסקה שעתית במתכונתה כיום חורגת מגבולות הגיוניים. נציגי משרד הכלכלה הודו כי קיימת כיום בחוק פרצה המאפשרת ניצול לרעה של העסקה שעתית לאורך שנים ובהיקפי משרה יציבים, על אף ששיטת העסקה זו נועדה במקור להעסקה זמנית. נציגי משרד המשפטים טענו כי אין המדובר בבעיית אכיפה בלבד, אלא קיים צורך ממשי לעדכן את החוק הקיים בכדי להתמודד עם תופעה פגומה זו.

לדברי עו"ד מיכל תג'ר מהפורום לאכיפת זכויות עובדים "העסקת עובדים בשכר לשעה חולשת על ענפים שלמים במשק ומשפיעה על מיליון עובדים בישראל. למרות זאת, כמעט דבר לא נעשה בשנים האחרונות ביחס להקטנת היקף ההעסקה השעתית, או בקשר לפערים ההולכים וגדלים בין העובדים המועסקים במתכונת של העסקה שעתית, לבין העובדים בשכר חודשי. חלק ניכר מהבעיה נובע מחוקי העבודה בישראל, שאינם מונעים פגיעה בעובדים במתכונת זו. לפיכך אנו בפורום לאכיפת זכויות עובדים קוראים לתמיכה בהצעת החוק שעניינה השוואת התנאים של עובדים שעתיים לעובדים בשכר חודשי בקשר עם ההודעה המוקדמת, שמהווה את אחד התיקונים הנדרשים כדי לשמור על זכויותיהם של עובדים מוחלשים ופגועים אלה."