26-10-2015

קו לעובד – 25.10.2015

בשבועות האחרונים אנו עדים להפרות קשות לזכויותיהם של עובדים ערבים אך ורק בשל שייכותם הלאומית. ידיעות על החלטות של מעסיקים לפטר עובדים ערבים, להפסיק זמנית את עבודתם או לשנות את תנאי העסקתם, לא מפסיקות לזרום לכלי התקשורת, כאשר בחלק הארי נוטלים חלק רשויות ומוסדות ציבוריים, כגון מועצות מקומיות שהודיעו ובריש גלי על הפסקת עבודתם של עובדות ניקיון ערביות במוסדות חינוך ו/או על שינוי שעות עבודתן כך שיחלו את יום עבודתן עם תום יום הלימודים, כמו גם על הפסקת עבודתם של עובדי בניין ערבים ו/או שינוי זמני עבודתם.

החלטות מעין אלו הן פסולות ואסורות על פי חוק. איסור הפלייתו של עובד בקבלה לעבודה, בתנאי העבודה ו/או בפיטורים בשל שייכותו הלאומי ו/או הדתית, מעוגן עמוק בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה – 1988. ורשויות ציבוריות הן הראשונות להידרש לשמור על שלטון החוק.

ימים מתוחים וקשים עוברים על כלל האזרחים במדינה. רגשות הפחד והחשש הם רגשות נורמאלים ואנושיים ביותר אך אסור כי יהפכו לחממה לגזענות. גדיעת פרנסתו של עובד, הרחקתו ממקום העבודה או התייחסות חשדנית ושונה כלפיו אך ורק בשל שייכותו הקבוצתית, מלבד היותה לא חוקית היא גם לא מוסרית ולא ערכית. שמירה על זכויות אדם ועקרונות דמוקרטיים, תקפה בכל הזמנים, גם בזמנים קשים.

מדאיג במיוחד שההפרות להן אנו עדים מתרחשות בעיקר בקרב אוכלוסיית העובדים המוחלשת ביותר במשק – עובדי ועובדות קבלן ערבים – שיכולתה להתארגן, להגן ולעמוד על זכויות חבריה מוגבלת מאוד. מכאן, נדרשות התייצבותם המיידית של רשויות השלטון ובפרט אלו האמונות על אכיפת החוק, כמו גם של הסתדרות העובדים לה משלמים דמי חבר כל עובדי הקבלן בניקיון,  לשמירה ואכיפת זכויותיהם של עובדים ערבים כמו כלל העובדים במשק.

טוב נהגה הנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה במשרד הכלכלה, בפנייתה מיום 21.10.2015 ליו"ר מרכז השלטון המקומי לפעול לביטול ההנחיות שהוציאו רשויות מקומיות לשינוי תנאי העסקתם של עובדים ערבים במוסדות חינוך. יחד עם זאת, תגובת המרכז לשלטון מקומי (כפי שהתפרסמה ביום 22.10.2015 בדה-מרקר) לפיה "מרכז השלטון המקומי הינו מלכ"ר שאיננו רגולטור ואין בסמכותו לפקח על הרשויות המקומיות" מחייבת את נציבות השוויון – הגוף הממונה על ביצוע חוק השוויון ובעל הסמכויות הרחבות והמיוחדות שהואצלו לו על-פי חוק – לפעול מיידית באמצעות צווים ותביעות לבתי הדין לעבודה נגד אותן רשויות מקומיות שלא ביטלו את הנחיותיהן המפלות והפסולות, כמו גם נגד כל מעסיק הנוהג באפליה כלפי עובדיו.

קו לעובד תמשיך לסייע לכלל העובדים במשק, על-מנת שכל העובדים ללא הבדל מין, דת, לאום, גזע ומעמד חוקי, יזכו ליחס של כבוד, יהיו מוערכים ותרומתם תוכר דרך הגנה שלמה ומלאה על זכויותיהם בעבודה. נודה לכל מי שיסייע לנו לקיים את מטרתנו ויעדכננו במקרים בהם נפגעו זכויותיהם של עובדים.

שנדע ימים טובים לכולם!

עלא ח'טיב, מנכ"ל קו לעובד

stop racism at work

 

 

 

_________________________________

הודעה נציבות שיוויון הזדמנויות אוקטובר 2015הודעה נציבות שיוויון הזדמנויות ערבית אוקטובר 2015

 

באנר פנו לקו לעובד - סובלים מהתנכלויות עקב מוצא