30-12-2013

לראשונה מאז חקיקת חוק תובענות ייצוגיות לפני 8 שנים, שרת המשפטים מוסיפה ארגונים לרשימה הקבועה בחוק. הארגון הראשון שהתווסף לחוק הינו עמותת קו לעובד. ההכרה של שרת המשפטים בעמותת קו לעובד כארגון לפי החוק תאפשר לארגון להביע את עמדתו לרבות הגשת התנגדויות להסכם פשרה ללא צורך באישור של בית הדין לעבודה, ותאפשר לעמותה להגיש תובענה ייצוגית אף ללא תובע ייצוגי. ההכרה בעמותה נעשתה בשיתוף הקליניקה לתובענות ייצוגיות מהמרכז הבינתחומי בהרצליה.

עו"ד ערן גולן חבר הועד המנהל של העמותה : "הכרת שרת המשפטים בעמותה כארגון לפי החוק מלמדת על החשיבות הרבה שהן המחוקק שהרחיב בשנים האחרונות את העילות להגשת התובענות הייצוגיות  בתחום דיני העבודה והן הרשות המבצעת מכירים בכך שאחת הדרכים המרכזיות להילחם בהפרות זכויות עובדים ואי שוויון בתחום התעסוקה הינה באמצעות תובענות ייצוגיות".

בימים אלו עמותת "קו לעובד" הגישה שתי התנגדויות להסכמי פשרה בתובענות אשר לדעתה מקפחים אוכלוסיות מוחלשות.

cropped-cropped-logo.gif