01-03-2015

עמותת "קו לעובד" הגישה עמדה לבית הדין הארצי לעבודה, בתובענה שהגישה ההסתדרות הלאומית נגד הממונה על יחסי עבודה במשרד הכלכלה, שסירב לרשום הסכם קיבוצי שערכה החברה עם אחת מחברות הקבלן הגדולות, ISS. החלטת הממונה שלא לרשום היתה מבוססת על התנגדות "קו לעובד" לרישום ההסכם הקיבוצי, ונבעה מטענות העמותה לפיהן ההסכם גורע מזכויות העובדים וההסתדרות הלאומית חוטאת לתפקידה בייצוג הוגן של עובדי הקבלן.

בנייר העמדה הדגישה העמותה את השינוי שחל ביחסים הקיבוציים בשוק העבודה, ואת האופן בו עשויים ארגוני עובדים לחטוא באופן עמוק לתפקידם בהגנה על עובדים. העמותה ציינה, כי במקרים כאלה, חובת הממונה על יחסי עבודה שלא לרשום הסכם קיבוצי, אשר מונע משיקולים זרים, הולם את טובת המעסיקים בלבד, וגורע מהזכויות של העובדים החלשים.

בנייר העמדה נכתב כך:

"קיימת הנחת מוצא במשפט העבודה הקיבוצי, אשר הגיעה העת לכפור בה, ולפיה ארגוני עובדים הינם בהכרח נטולי אינטרסים זרים כלכליים. אולם אין כמו הליך זה כדי להמחיש את האינטרסים הכלכליים העצומים העומדים מאחורי פעילותו של ארגון עובדים כמו ההסתדרות הלאומית, אינטרסים שלהם פוטנציאל (שהתממש במקרה זה) לעוור את עיני הארגון מתכליתו האמיתית – הגנה ושיפור זכויות העובדים".

לקריאת עמדת קו לעובד לחץ כאן