21-09-2023

פנינו לאחרונה יחד עם הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה לשר העבודה, מר יואב בן צור (ש"ס), בדרישה שלא להאריך את כהונתו של ראש מינהל הבטיחות התעסוקתית שמסתיימת בחודש נובמבר, עם פקיעת כהונתו של מפקח עבודה ראשי הנוכחי, אינג' חזי שורצמן.

בפנייתנו ציינו את חשיבות התפקיד, שאמון על בטיחותם ובריאותם של כלל העובדים במשק, ובפרט עובדים אשר עובדים בעבודות המסכנות את חייהם ובריאותם יום יום. רבים מעובדים אלו הם עובדים מוחלשים בענפי הבנייה, התעשייה, השירותים והמסחר והחקלאות, אשר מועסקים בתבניות העסקה קבלניות נצלניות, ואינם מאוגדים.

בין הנימוקים שציינו לסיום הכהונה:

  • בגלל העלייה במספר הקורבנות וירידה בצעדי ההרתעה, האכיפה, החקירה והתביעה: מתחילת 2023 נהרגו 62 עובדים בתאונות עבודה (נכון למועד הוצאת המכתב), לעומת 48 עובדים בתקופה המקבילה אשתקד. במקביל, מספר צווי הבטיחות שהוטלו בענפי הבנייה והתעשייה ירד ומספר כתבי האישום רשם ירידה דרמטית – מ-22 בשנת 2019 לחמישה בלבד ב-2022.
  • בגלל שראש המינהל נתון בניגוד עניינים, הנובע מהעסקת בנו ב'קרן לעידוד הבנייה' מייסודן של התאחדות הקבלנים וההסתדרות החדשה, והאינטרס הציבורי עלול להיפגע כתוצאה מכך.
  • כי המינהל מתנהל בחוסר שקיפות ומסתיר את נתוני התאונות ומצב החירום בתחום הבטיחות בעבודה.
  • כי התנהלות המינהל רשלנית, תוך זלזול בדרישות החוק. בימים אלה התברר מפסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה שמפקחי מנהל הבטיחות התעסוקתית מטילים צווי בטיחות מבלי שהוסמכו לכך על ידי מפקח העבודה הראשי כנדרש בחוק. הפרה זו עשויה לאיין את תוקפן של פעולות ההרתעה שבוצעו עד כה בחוסר סמכות.

 

לאור כל זאת, ומכיוון שהמשך כהונתו של אינג' שורצמן כרוך או בפעולתו בניגוד עניינים או במניעותו מלעסוק בסוגיות נרחבות וחיוניות לעבודת המינהל – ביקשנו מכבוד השר להקים וועדת איתור לאיוש התפקיד.

המכתב המלא – כאן.