21-11-2021

תרומה לקו לעובד היא אקט של סולידריות עם עובדים ועובדות בישראל.

שלושים שנה שקו לעובד מזהה את השטחים העיוורים בשוק התעסוקה הישראלי, ופועל לקידום זכויותיהם של אלו המועסקים בשטחים אלו. העבודה הקשה משתלמת: עם הזמן הפך הקו לכתובת יחידה מסוגה עבור עובדים/ות המצויים בשולי שוק העבודה, ודעתו נדרשת בשלל סוגיות הנדונות בפורומים ממשלתיים ומקצועיים.

כדי שנוכל לעשות את מה שאנחנו יודעים בצורה הטובה ביותר, כדי שנמשיך לקדם מדיניות המתמקדת בטובת העובד ובטיחותו, כדי שנוכל להמשיך ולטפל באלפי עובדים.ות בשנה בשלל ערוצים – אנחנו זקוקות לתמיכה שלכם.ן.

גם השנה אנחנו שואפות להגיע לתרומות בסך 500,000 ₪, כאשר במהלך ימי הקמפיין כל תרומה מוכפלת בזכות תמיכתם של תורמים נדיבים, שכבר הביעו בנו אמון. מי שיכול.ה מוזמנ.ת להרים לנו תרומה שתממן את הפעילות של הקו במהלך 2021-2022 – ותדאג לכך שנמשיך לפעול למען העובדות.ים.

לתרומה: https://klo30.org/

שלכם,

קו לעובד.