20-11-2014

סניף נצרת של עמותת קו לעובד, המתמקד במתן סיוע לפונים ערבים, עוד לא סיים את ניהול התיקים מגל פיטורי העובדים הערבים מתקופת צוק איתן, ונראה שאנו בפתחו של גל פיטורים שני. בימים האחרונים שוב נשמעות קריאות מצד מעסיקים ודמויות ציבוריות הקוראים ומצדיקים אי העסקה או פיטורי עובדים בשל השתייכותם הלאומית בלבד. חשוב להבהיר: פיטורים של עובדות ועובדים אך ורק בשל מוצאם הלאומי הם אסורים על פי חוק!

בשל תמונת מצב זו, שלחה עמותת קו לעובד פניה לנציבות ואגף האכיפה במשרד הכלכלה, בדרישה לפעול באופן מיידי למניעת גל פיטורים של עובדים ערבים בישראל.

הודעה לעיתונות – 20.11.2014

עמותת קו לעובד קוראת לפתוח בחקירה כנגד מעסיקים שהודו כי פיטרו עובדים ערבים בשל מוצאם

במכתב ששלחה העמותה לגופים האמונים על אכיפת חוקי העבודה בישראל, דורשת עמותת "קו לעובד" התערבות דחופה לשם הגנה על זכויותיהם של העובדים הערבים בשוק העבודה בישראל, ובראשן הזכות לשוויון ושלא להיות מופלים לרעה

בתגובה לקריאות מהיממה האחרונה לאי העסקה או פיטורי עובדים  ערבים ממקומות עבודתם אך ורק בשל זהותם הלאומית, ולצד זאת לחץ המופעל ברשתות החברתיות על מעסיקים לפטר עובדים ערבים ולהחליפם בעובדים יהודים, פנתה היום עמותת "קו לעובד" לנציבות לשוויון זכויות בעבודה ולמנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה, בדרישה לפעול באופן מיידי למניעת גל פיטורים של עובדים ערבים בישראל.

כזכור, גל פיטורים של עובדים ערבים אירע אך לפני מספר חודשים, ערב תחילת מבצע צוק איתן, אז פוטרו עשרות עובדים ערבים על רקע השתייכותם הלאומית והבעת דעה ברשתות החברתיות. באותה עת קיבלה עמותת "קו לעובד" פניות רבות מפני עובדים שפוטרו או זומנו לשימוע פיטורין, כאשר בסופו של יום רוב המקרים נסתיימו בהחזרת העובדים לעבודה בשל הליך פיטורים בלתי חוקי.

בין היתר דורשת העמותה מן הגופים האמונים על אכיפת חוקי העבודה להבהיר בפני הציבור הרחב את איסור הפיטורים על רקע לאום הקבוע בחוקי מדינת ישראל, ואף לפעול באופן אקטיבי ולפתוח מידית בחקירה נגד מעסיקים שהודו כי פיטרו עובדים ערבים ו/או הפסיקו את עבודתם בשל מוצאם באמצעי התקשורת או ברשתות החברתיות. כל זאת על-מנת להגן על העובדים הערבים מפני פיטורים והתנכלויות מצד מעסיקים, בשל מוצאם הלאומי.

עו"ד גדיר ניקולא, קו לעובד: "חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר מפורשות הפליית עובדים ובין היתר פיטורם בשל מוצאם, גזעם, דתם ועוד מחמת שיקולים פסולים אחרים. תפקידם של גופים האמונים על אכיפת החוק לפעול מיידית כדי ליישם הלכה למעשה את דברי המחוקק ואת העקרונות הבסיסיים ביותר עליהם מושתת משפט העבודה בישראל. גדיעת פרנסתם של אזרחי המדינה הערבים בשל לאומם, לה ראינו שותפים גם גופים ציבוריים, הינה בלתי חוקית, פסולה ומעידה על סכנת התדרדרות חברתית כוללת.

עובדים ערבים שפוטרו, או שזומנו לשימוע לפני פיטורים, וחושדים כי הדבר נעשה אך ורק בשל לאומם, מוזמנים לפנות לייעוץ וסיוע לכתובות הבאות:


קו לעובד, עו"ד גדיר ניקולא בטלפון 04-6082228 או במייל: Nazareth@kavlaoved.dreamhosters.com

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, בטלפון: 03-7347214/5 או במייל: mit-ta@economy.gov.com.

האגודה לזכויות האזרח בישראל, עו"ד טל חסין, במייל: talh@acri.org.il

משרד המשפטים, הקו החם לתלונות על הסתה וגזענות, בטלפון: 1-700-70-60-44 או במייל:shivion@justice.gov.il

אזרחים שנתקלו בקריאות ובדרישות לפטר עובדים ערבים מוזמנים אף הם לפנות לקו החם של משרד המשפטים, שעובדיו יבחנו אם מדובר בהסתה ובגזענות ובמקרים המתאימים יפנו לגורמי אכיפת החוק.

nazareth