30-04-2007

מאת: שי ניב, גלובס

הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, הפועלת בסמכות משרד המשפטים, תדון מחר (ב') בבקשת ארגון "קו לעובד" להחיל על כלל חברות השמירה את הדרישות המיוחדות שהציבה הוועדה כתנאי לחידוש רישיונה של חברת "השמירה" לשנת 2008.

בינואר האחרון החליטה הוועדה כי על החברה להימנע באופן מוחלט מפיטורי עובדים במועד הסמוך לתום השנה הראשונה שלהם בחברה. זאת, לאחר שחברי הוועדה התרשמו כי החברה נוקטת בשיטה זו כדי לחסוך את עלויות ההפרשה לפנסיה. עוד קבעה הוועדה, כי על החברה להוכיח שהיא מפרישה לעובדים לקרן הפנסיה, באמצעות הצגת דו"חות של רואה חשבון.

גם בחברת השמירה התרעמו על כך בעבר שדרישות הוועדה לא חלות על יתר החברות בענף וטענו כי התחרות הדורסנית בענף כופה על החברה להתנהל על פי כללי המשחק הקיימים, המרעים עם העובדים.

היום הצטרפה לבקשת "קו לעובד" ח"כ שלי יחימוביץ' (עבודה), שהובילה בשנה האחרונה את המאבק בחברת השמירה יחד עם עו"ד ערן גולן מקו לעובד. במכתב שהעבירה לוועדה, למבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס, ולשר המשפטים דניאל פרידמן, כתבה יחימוביץ': "צעד זה יהווה נדבך נוסף וחשוב בעבודתכם למען שיפור אכיפת זכויות העובדים בחברות השמירה, ואף יחיל כלל שווה ולא מפלה על חברות השמירה והאבטחה כולן".

אם תתקבל הדרישה מחר, משמעות הדבר שחברות שמירה שלא יוכיחו כי הפרישו כספי פנסיה לכל עובד המועסק למעלה משישה חודשים – יסתכנו בשלילת הרישיון שלהן.

גם בהסתדרות מתכוונים לתמוך מחר בדרישה להחיל את התנאים על כלל חברות השמירה. בניגוד לח"כ יחימוביץ' ולארגון קו לעובד, בהסתדרות תמכו בעבר בעמדת חברת השמירה והתנגדו לשלילת רישיונה, בנימוק כי החברה עומדת בהסכמים הקיבוציים.