14-03-2006

מאת: עו"ד חני בן ישראל

"קו לעובד" יחד עם ח"כ אורית זוארץ, יו"ר ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ועם מוקד סיוע לעובדים זרים הגישו  ב-20 ביולי 2011 עתירה בהולה לבג"ץ המופנית לשר לבטחון פנים, למשטרה ולמשרד המשפטים, בה אנו דורשים להמנע מפירוקה של זרוע סע"ר ביחידה למאבק בפשיעה כלכלית במשטרה.
זרוע סע"ר (ראשי תיבות ל-סחר בבני אדם, עושק ורמייה) היא יחידה משטרתית העוסקת בפשיעה כלכלית בהקשר של הגירת העבודה לישראל, ובפרט, בגילויי העבריינות במדרג החומרה הגבוה ביותר כלפי מהגרות ומהגרי עבודה: עבירות של סחר בבני אדם, החזקה בעבדות ועבודת כפייה. המדובר בעבריינות מופלגת בחומרתה, מורכבת ורבת פנים, המחייבת ידע והכשרה ממושכת ומעמיקה, כמו גם היכרות עם אוכלוסיית מהגרי העבודה על מאפייניה התרבותיים הייחודיים. ההתמודדות עמה מחייבת, מטבע הדברים, הקצאתם של משאבים מתאימים – ובראשם ושוטרות ושוטרים המוכשרים לזהות עבירות סחר בבני אדם, החזקה בתנאי עבדות ועבודת כפיה, והמוכשרים לנהל חקירות בתחום מורכב זה, לאסוף מודיעין ולהמליץ באופן מושכל בענייני העמדה לדין.

העתירה הוגשה על רקע החלטה נמהרת וחפוזה של ראשי המשטרה לפרק על אתר את זרוע סע"ר ביחידה למאבק בפשיעה כלכלית במשטרת ישראל, וזאת עד ה- 21.7.2011

בעתירה אנו טוענים, כי לא בכדי הוחלט לטפל בעבירות הסחר בבני אדם, החזקה בתנאי עבדות ועבודת כפיה במסגרת ייחודית ונפרדת. טיפול בעבירות הסחר בבני אדם מחייב ידע ומומחיות, אשר אינם יכולים להירכש אלא באמצעות הליך ממושך של הכשרה והתמקצעות. ההחלטה שלא להקצות עוד טיפול ייחודי כמעט כלל למאבק בעבירות סחר בבני אדם, עבדות ועבודת כפיה, ולבזר את הטיפול בעבירות אלה בין תחנות המשטרה השונות, מבלי שננקטו צעדים מינימאליים להבטיח את יכולתן של תחנות המשטרה לטפל בעבריינות מורכבת זו, צפויה לפגוע פגיעה אנושה ביכולתה של המדינה להתמודד עם תופעת הסחר בבני אדם על גילוייה השונים באמצעות אכיפה פלילית. סד הזמנים הבלתי סביר בעליל שנקבע לסגירת היחידה, והעובדה שלא ננקטו כל צעדי הכנה מתאימים על מנת להבטיח את יכולתן של תחנות המשטרה השונות להתמודד עם עבריינות זו עם סגירתה של היחידה, מלמדים מאליהם אף הם על חוסר סבירותה של ההחלטה.

בעתירה אנו מוסיפים וטוענים, כי מדינת ישראל חבה בחובות במישור הפנימי והבינלאומי כאחד להיאבק באופן אפקטיבי בעבירות הסחר בבני אדם, לרבות באמצעות אכיפה פלילית. פירוקה של זרוע "סער" והעברת הטיפול בקורבנות העבירה לתחנות המשטרה, מבלי היערכות מתאימה להעברת הטיפול, ללא מתן הכשרה מתאימה לשוטרים וללא הקצאת משאבים מתאימים, יביאו לפגיעה חמורה ביכולה של המדינה להתמודד עם התופעה, יסיגו את התמודדות המדינה עם התופעה שנים לאחור, יפגמו באופן ניכר בהישגים הראשוניים והשבריריים שהושגו עד כה ויותירו את הקורבנות בפני שוקת שבורה.