26-04-2011

מאת: עו"ד גדיר ניקולא

ביום 2 אפריל 2011 פנה "הפורום לאכיפת זכויות עובדים" לחברת "סהר שפע אחזקות ובניו בע"מ", בעלי רשת בתי הקפה ארומה ת"א, בבקשה להורות על ביטול הנוהל האוסר על עובדי רשת ארומה תל-אביב לדבר בשפה מלבד העברית.
הנוהל, כך ציינה עו"ד גדיר ניקולא, כותבת המכתב, האוסר על עובדים לשוחח ביניהם בשפת אמם ו/או עם לקוחות שזו גם שפת אמם, הינו נוהל בלתי חוקי הפוגע בזכויותיו הבסיסיות של עובד לכבוד, לשוויון ולחופש ביטוי.
עד ליום 26.4.2011, לא נתקבלה תגובת החברה.

למכתב המלא