08-03-2010

מאת: נריה מרק, רכזת פניות מבקשי/ות המקלט

מגוון של שיטות רמאות נגלות לעובדי ומתנדבי קו לעובד בתלושי השכר אותם מציגים העובדים שפונים אלינו. לעיתים השיטות מוסוות בתחכום, ולעיתים הן גלויות לעין לחלוטין. שיטה נפוצה בה משתמשים מעסיקים בכדי לרמות את מהגרי העבודה שאינם קוראים עברית היא הוספת סעיף, מילה קטנה בתלוש – "מפרעה" או "מקדמה". מדובר למעשה בשתי מילים בעלות אותה משמעות: גביית סכום משכר העובד אותו, לכאורה, קיבל במהלך העסקתו, מהמעסיק.
מקבלי ומקבלות הקהל בקו לעובד נתקלים לא פעם בתלושי שכר של מבקשי מקלט בהם מנוכות משכר העובדים מפרעות אותן, לטענת העובדים, לא קיבלו במהלך החודש כלל.
במידה והעובדים פונים למעסיקיהם בתהייה מדוע שכרם אינו תואם למספר שעות עבודתם באותו החודש, הם נענים כי שיעור המסים בישראל גבוה. לו רק היו יכולים לקרוא את תלושי השכר, היו יודעים שמעסיקיהם עוברים על החוק ומנכים משכרם סכומי כסף שלא כדין.

תיקון 24 לחוק הגנת השכר קובע, כי כל מעסיק חייב להנפיק לעובד תלוש שכר בו מפורטים בין היתר, שעות עבודה, תעריף לשעה וזכויות נלוות אחרות.
לתלוש יש לצרף כרטיס נוכחות ואופן תשלום השכר. במידה והתלוש אינו מפורט ו/או במידה והמעסיק לא מוסר תלוש שכר, צפוי המעסיק לקנס של כ – 5,000 ₪ עבור כל תלוש שגוי.
במסגרת התיקון, נטל ההוכחה לפיה שילם המעסיק את המפרעה מוטל על המעסיק. מעסיק אשר אינו מציג הוכחות מבצע עבירה פלילית שבצידה קנס.
העבירה אינה מסתכמת בזאת. ניכויי ה"מפרעות" הכוזבות מהוות גם עבירת מס שכן העובד משלם מסים בעבור סכום המפרעה שלכאורה קיבל.

למשרדינו פנתה קבוצה של עובדים מסודן לאחר שפוטרו ממקום עבודתם מבלי שקיבלו הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים ותשלום עבור יתר זכויותיהם הסוציאליות.
לאחר בדיקת תלושי השכר של העובדים הם הופתעו לשמוע שבחודש ינואר 09 נוכו משכרם לא פחות מאלף שקלים ולחלקם אלף שקלים נוספים בחודש פברואר 09. את הכסף, לטענתם, לא קיבלו מעולם.

השפה הערבית, הינה השפה השנייה הרשמית בישראל אך מהגרי עבודה דוברי ערבית המועסקים בישראל, כמו גם עובדים פלסטינים המועסקים בישראל אינם מקבלים את תלוש השכר שלהם בשפתם. הדבר מאפשר כמובן, כמו בדוגמאות שלעיל, להפר את זכויותיהם מבלי שאף אחד לא ייתן לכך את הדעת