27-08-2013

 

 אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לתהליך של שינוי
ולהביא ביטחון תעסוקתי למי ששומרים על ביטחון ילדינו

היום הראשון לשנת הלימודים תשע"ד המצוין היום – הוא גם היום הראשון לעבודה עבור אלפי שומרים במוסדות החינוך ברחבי הארץ. המאבטחים הללו רק שבו מ"החופש הגדול" שנכפה עליהם, במהלכו איבדו את ההכנסה הקבועה שלהם מבלי שקיבלו פיצויי פיטורין, ומיד עם שובם לעבודה – יישלחו בשנית לחופשה כפויה בשל החגים.

אותם שומרים מועסקים כעובדים כ"שעתיים", כלומר הם משתכרים רק על שעות עבודתם בפועל אך לא על ערבי החג והחגים. עבורם המשמעות של החגים בחודש ספטמבר היא צניחת שכרם בכ-30%. בחישוב שנתי, שכרם החודשי של עובדים המועסקים לפי שעה נמוך ב-7% משכרם של עובדים בשכר חודשי. שכר המינימום לעובדים השעתיים במשרות מלאות איננו 4,300 ₪ – כפי שמופיע בעדכון האחרון של חוק שכר המינימום – אלא שכר העומד על כ-3,900 ₪ בלבד, זאת כאמור משום שהם לא משתכרים עבור כל הימים בחודש, אלא על שעות עבודתם בפועל בלבד.

עקב ריבוי פניות עובדי קבלן לעמותת "קו לעובד" נפתח לאחרונה בעמותה תחום עובדי קבלן. באמצעות הרחבת פעילות בתחום אנו שואפים להביא לסופה של ההעסקה הנצלנית בקרב מאבטחים במוסדות החינוך. על מנת לעשות זאת אנו מתכוונים לפעול בשלושה ערוצים:

  • פעילות שטח: העלאת מודעות העובדים לזכויותיהם והרחבת היקף הפעילות
  • פעילות משפטית: הגשת תביעות לקבלת זכויותיהם של העובדים ולשינוי שיטת ההעסקה
  • פעילות בכנסת: קידום חקיקה להגבלת העסקה שעתית

המטרה שלנו כדי לקיים את הפעילות הזו היא גיוס סכום של 30,000 ₪. אנחנו בקו לעובד מזמינים אתכם לתרום ולהצטרף אלינו לתהליך של שינוי. בימים אלו, לפני החגים, ישנן משפחות רבות שנזקקות לתרומה בכדי שיוכלו לאכול את ארוחת החג. העלייה במספר ה"עניים העובדים", שעל אף שיש להם מקור פרנסה הם מתקשים לכלכל את צרכיהם, קשורה בקשר הדוק לשיטות ההעסקה הנצלניות הפושטות במשק הישראלי. אם נדאג להגן על זכויות העובדים נבטיח את פרנסתם. תרומתך עשוייה למנוע את ההזדקקות לתרומות מזון לארוחות החג.

תרמו דרך הפרוייקט באתר מימונה

בואו נשמור על השומרים ונביא ביטחון תעסוקתי ותזונתי למי שדואגים לביטחון  ילדינו.

לשנה של העסקה הוגנת,

קו לעובד