25-07-2017

(לרקע בנושא, תקראו את הפוסט הקודם שלנו)

החלטת הממשלה על שינוי דרמטי במודל הקצאת היתרי עבודה לפלסטינים מהגדה אמורה היתה להתחיל ביישום החודש, אבל המערכות מסתבר עוד לא סיימו את עבודות ההכנה. בינתיים ממשיכה כסדרה מציאות הספסרות בהיתרים ודמי התיווך הגבוהים שנוגסים במשכורות העובדים – שתי התופעות הקשות שהמודל החדש אמור להביא למיגורן.

עתה מתברר כי במסגרת ההכנות האיטיות לשינוי המודל מקודמת יוזמה מהפכנית לא פחות, הפעם על ידי משרד האוצר: שינוי ייעודו של מדור התשלומים – הגוף שהיה אחראי על הגנה ומתן זכויות לעובדים הפלסטינים וכשל באופן בוטה ועקבי במילוי תפקידו לאורך השנים. המדור – שהיה אחראי על קבלת דיווחי מעסיקים, גביית הפרשות וניכויים מהשכר, הנפקת תלושי שכר, טיפול בבקשות לדמי מחלה וקצבאות, משיכת כספי צבירה וכו' – עתיד לפי המלצות האוצר להתבטל ולהפוך למחלקת פיקוח ואכיפה בלבד.

כיצד ישנה המדור את פניו ומה משמעות הדבר עבור עשרות אלפי העובדים הפלסטינים אשר נגישותם לגופי האכיפה הישראלים רצופה מכשולים? מה יעשה האוצר עם מאות מיליוני השקלים שנגבו ממשכורות העובדים בעבור זכויותיהם והצטברו בקרנות ייעודיות בניהול בנק ישראל? על שאלות אלו טרם ניתן מענה, ונראה כי דיבורי האוצר על "שחרור העובדים" מכבילה וניצול מוקדמים מדי, בלשון המעטה.

לכתבתו המלאה של אור קשתי בהארץ, "האוצר: פועלים פלסטינים מנוצלים בשיטתיות ומשלמים אלפי שקלים כדי לעבוד"