29-08-2009

מאת: עמירם כהן, TheMarker

שיעור תאונות העבודה בחקלאות בישראל גבוה פי 3 משיעור התאונות בתעשייה וגבוה מהממוצע העולמי של תאונות בחקלאות – כך עולה מנתונים שנמסרו לקראת כנס בטיחות ובריאות בחקלאות שיערך בספטמבר. עוד עולה מהנתונים שב-8 החודשים הראשונים של השנה נפגעו מתאונות עבודה בחקלאות 2,950 עובדים. הנזק למשק הלאומי מהתאונות הללו הסתכם ב-85 מיליון שקל, רובו מתשלומי הביטוח הלאומי לנפגעים ולמשפחותיהם.

מנהל המדור לבטיחות בהתאחדות חקלאי ישראל, אריה כרנדיש, מסר לקראת הכנס כי רק 20% מהעובדים בחקלאות נחשפים לפעולות הדרכה בנושא בטיחות התעסוקה בחקלאות. לדבריו, חלק ניכר מהתאונות ניתן היה למנוע אילו זכו העובדים להדרכה ולהסברה מתאימה.

הגורמים העיקריים לתאונות עבודה בחקלאות הם נפילות מגובה, פגיעות מהתהפכויות טרקטורים, מכונות חקלאיות ומיכון חקלאי אחר, פגיעות מעצמים נעים, פגיעות והרעלות מחומרי הדברה ודישון, מחשיפה לשמש וממכות חשמל.

ב-2008 נפגעו מתאונות עבודה בחקלאות 4,400 עובדים, ירידה של 20% לעומת 1999.