01-03-2011
מאת: חנה זהר, מנהלתמדברים אצלנו על שכר הבכירים, השכר הממוצע, השכר החציוני ושכר המינימום. לא מדברים על "שכר מחיה" – Living Wage. בארצות הברית הונהג שכר מחיה במדינות ובערים שונות, בהן הוצאות המחייה הגבוהות הורידו עובדים רבים לקו העוני ומתחתיו. בהרווארד התגייסו הסטודנטים למען קביעת שכר מחייה מינימאלי לעובדים בתחומי הקמפוס ובסביבותיו. זאת בשל הוצאות המחייה הגבוהות באזור. שכר המחיה הושג לאחר שהסטודנטים התבצרו בבניין ההנהלה.בלונדון לא היה צורך במאבק כל כך חריף. גופים ציבוריים, העירייה ונגזרותיה, ועסקים גדולים בעיקר הבנקים חברו יחדיו לאימוץ שכר מחיה. התעריף שנקבע, 7.85 פאונד לשעה גבוה ב-32.4% משכר המינימום החוקי באנגליה העומד על 5.93 פאונד לשעה. אם ניקח את שכר המינימום בישראל העומד על 3,850 שקל ברוטו ונוסיף את שיעור ההפרש בין שכר המינימום באנגליה לשכר המחיה שם, נגיע לשכר מחיה בגובה 5,093 שקל ברוטו.

במשרד האוצר ובבנק ישראל טוענים כי שכר המינימום בישראל גבוה יחסית משכר המינימום במדינות ה- OECD, אך הם אינם מתייחסים לשיעור הגבוה של העובדים במשק המשתכרים עד שכר מינימום – 33% (נתוני מרכז אדוה). בהשוואה, שיעור מקבלי שכר מינימום במדינות המפותחות מגיע ל-13%. נתון קשה הממחיש היטב את הפערים הגדלים בהכנסות משכר, ומסביר את העלייה במספר העובדים המוגדרים כעניים בדוחות העוני של הביטוח הלאומי וארגון "לתת".

חוק שכר מינימום אמור להגן על העובדים החלשים ביותר במשק, חסרי ניסיון ומיומנויות הנכנסים זה מקרוב לשוק העבודה. לצערנו מעסיקים גדולים וקטנים נאחזים בחוק ומשלמים לעובדים מנוסים ובעלי מיומנויות שכר מינימום או שכר גבוה במעט שאינו מאפשר חיים בכבוד.

מיליון העובדים, המשתכרים שכר מינימום, מועסקים בכל הענפים והמגזרים במשק. מפתיע לגלות כי עובדים זמניים המועסקים בבנקים באופן ישיר ודרך קבלני כח-אדם מקבלים שכר הנושק לשכר המינימום. קופאית המועסקת שנתיים בבנק כעובדת זמנית מקבלת 3,900 שקל ברוטו למשרה מלאה, לאחר שעברה מיונים ובחינות. אותה קופאית סיפרה כי היא מתקשה לגמור את החודש והיא לא יודעת אם תוכל להחזיק מעמד עוד שנתיים לקביעות, אז היא תקבל תנאים נילווים ושכר שישפרו את תנאי העבודה.

כדי להצליח לשרוד בשכר כל כך נמוך נאלצים עובדים רבים לעבוד שעות נוספות מרובות באופן קבוע, דבר המשפיע לרעה על איכות חייהם ומשפחותיהם.

ההסתדרות והתאחדות התעשיינים חתמו על הסכם קיבוצי המעלה את שכר המינימום ל-4,300 שקלים (עדיין לא שכר מחיה) שישולם בהדרגה עד שנת 2012. עד אז, לנוכח ההתייקרויות במשק ועליית המסים העקיפים, עובדים רבים מדי ימשיכו לקבל שכר נמוך שאינו מאפשר מחייה בכבוד. ביניהם עובדים בתאגידים רווחיים, המרשים לעצמם לשלם שכר זעום לעובדים, כפי שהם מרשים לעצמם לשלם שכר עצום למנהלים הבכירים.

למאמר ב YNET