12-12-2017

הנה קצת ממה שיש בצו ההרחבה בתחום השמירה:
• מבטיח הפרשות לפנסיה החל מחודש עבודה ראשון לא רק על שכר הבסיס אלא גם על שכר השעות הנוספות והנסיעות
• מבטיח לעובד קרן השתלמות החל מחודש עבודה שלישי
• מבטיח מספר גבוה יותר של ימי הבראה, עם ערך כספי גבוה יותר לכל יום הבראה
• מבטיח הפרשה של 8.33% משכר בסיס ו-6% משכר שעות נוספות לקרן פיצויים החל מחודש עבודה ראשון – ואת פדיון מלוא קרן הפיצויים לא רק במקרה של פיטורים אלא גם במקרה של התפטרות
• אוסר על המעסיק להשעות עובדים ולנכות קנסות משכרם.
לזכותון המלא: http://bit.ly/2B975IP