23-02-2023

בין שאר תפקידיו, מנהל הבטיחות אמון על קביעת קריטריונים להגדרת תאונות עבודה והטלת צווי בטיחות במקרים בהם עובדים נפגעים באופן קשה או מתים. במהלך 2022 קבע המנהל כי מספר ההרוגים בתאונות עבודה ירד, לא מנה תאונות עבודה מעבר לקו הירוק והטיל מספר נמוך משמעותית של צווי בטיחות נוכח המציאות האופטימית עליה דיווח. האם אכן אלו הם פני הדברים?

דוח קו לעובד מוצא כי מספר תאונות לא ירד ומצב הבטיחות במקומות העבודה ממשיך להיות רע.

 

הפנייה המלאה למנהל הבטיחות – כאן.