01-02-2014

 

  • ·         דצמבר 2013- הוגשה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע כנגד תאומי הנגב (ח.פ 550011985), גיורא רוזנברג ועופרה רוזנברג ממושב יבול בגין הפרת זכויותיו של עובד חקלאות מתאילנד.

 

  • ·         דצמבר 2013- הוגשה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כנגד אלון וגיא חייט בגין זכויות סוציאליות ופיצויי פיטורים של מבקש מקלט מאריתראה.

  

  • ·         דצמבר 2013- הוגשה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כנגד צביה שפר בגין זכויות סוציאליות ופיצויי פיטורים של עובדת מבקשת מקלט מאריתראה.