05-05-2015

קו לעובד, המוקד לפליטים ולמהגרים, רופאים לזכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח ואמנסטי אינטרנשיונל הגיבו היום (שלישי) להתייחסות מבקר המדינה לכשלים בנושא זכויותיהם של מהגרי עבודה.

"מבקר המדינה אישש את הטענות שמפנים ארגוני זכויות האדם למדינה במשך שנים. בעוד שפעילותה של רשות ההגירה בתחום מעצר וגירוש מצטיינת ביעילות מינהלית מקסימלית ומתוקצבת ומאוישת בנדיבות – פעילותה בהיבטי אכיפת זכויות מהגרי העבודה מתאפיינת בסרבול ביורוקרטי, היעדר תיאום בסיסי עם רשויות אחרת והימנעות משימוש בסמכויות לרשותה. מבקר המדינה אף אישר היום כי רשות ההגירה נמנעת באופן עקבי מעשיית שימוש בסמכות הנתונה לה לבטל היתרי העסקה של מעסיקים שהורשעו בעבירות חמורות שביצעו כלפי עובדיהם".

"עוד עולה כי המוסד המרכזי האמון על אכיפת זכויות העובדים, משרד הכלכלה, לא ממלא את תפקידו: הדו"ח מצביע בייחוד על התארכותם ללא קץ של הליכי בירור תלונות שהוגשו למשרד הכלכלה בגין הפרת זכויות עובדים, ועל חוסר האפקטיביות של מוסד הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה, אשר במסגרתו לא נעשה כל שימוש בסמכויות האכיפה שברשותו, ושאינו מממש, מזה שנים ארוכות, את התכלית שלשמה הוקם".

 

הארגונים קוראים למדינה לפעול ליישומו המיידי של דוח מבקר המדינה, ובכלל זה הגדלה ניכרת של משאבי האכיפה במשרד הכלכלה על יחידותיו השונות בהיבטי תקציב וכוח אדם, ועשיית שימוש בסמכות לשלילת היתרים ממעסיקים מפרי חוק.

 לקריאת הפרק המלא