13-11-2016

דו"ח הרבעון השלישי של מנהל הבטיחות התעסוקתית מאשש מספר חסר תקדים של הרוגים בקרב עובדי הבניין, בהשוואה לשנים קודמות ולנתונים שפורסמו עד כה. שנת 2016 טרם הסתיימה, ומאז סיום הדוח נתווספו לרשימת ההרוגים 5 עובדי בניין בתאונות קטלניות שהתרחשו במהלך אוקטובר ותחילת נובמבר. עד כה עומד מספר הקורבנות בענף הבניין השנה על שיא מצמרר של 41 הרוגים. מספרים אלו משקפים את מימדי המחדל המתמשך בכל הנוגע לבטיחות העובדים בענף, ולצד זאת, להערכת הקואליציה למאבק בתאונות בניין הדבר משקף גם את העובדה שקודם להקמתה ופעולתה של הקואליציה לפני שנה חל תת דיווח על תאונות קטלניות ובכלל באתרי הבנייה.

 

הקואליציה מברכת על צעדים שננקטו על ידי מנהל הבטיחות ברבעון האחרון, במטרה לקדם את הפיקוח על בטיחות העובדים ככל הניתן במסגרת משאביו התקציביים והמשפטיים הדלים, כפי שמפורט בחלקו האחרון של הדוח. בכללם של צעדים אלה, ובעקבות כניסתו לתוקף של תיקון לחוק ארגון הפיקוח על העבודה – הפסקת עבודות באתרים בהם התרחשו תאונות קטלניות וקשות. עם זאת, הקואליציה מצרה עד כך שעד כה פעל המנהל באופן המינימלי ביותר בסמכויות המוקנות בחוק זה למפקחים, ולראיה לא הורחבו צווי סגירת האתרים באף אחד מן המקרים המתועדים מעבר למינימום המתחייב של  2 ימי עבודה. הקואליציה פנתה בנושא זה למנהל ויש לקוות שמדיניות זו תשנה אף היא בהקדם.

 

לצד ניסיונותיו הברוכים של המנהל לשפר את פעילותו, נתוני ההרוגים והפצועים מהשנה החולפת משקפים מצב חמור אף יותר מהערכותינו עם הקמת הקואליציה. מכלל הנתונים והמידע שנחשף בחודשים שחלפו מסתמן בבירור כי אין מענה פיקוחי ראוי להפקרות בענף הבניין. על כך גם תעיד שורה של תלונות שנשלחו ע"י הקואליציה למנהל ובהן תיעוד חד משמעי למסוכנות אתרי בניה ברחבי הארץ, אשר לא הובילה לאף פעילות פיקוחית ראויה אשר בכוחה למנוע את התאונות שבדרך. מנהל הבטיחות התעסוקתית אינו מסוגל לבצע את עבודתו בתנאים הנוכחיים ואינו זוכה לגיבוי הממשלתי הנדרש בכדי לשנות את המצב. מסיבה זו פנתה הקואליציה לפני כשבועיים  לשר חיים כץ, אשר משרדו קיבל לאחריותו לאחרונה את תחום התעסוקה בכללותו והפיקוח על בטיחות העובדים בפרט, בדרישה שינקוט שורה מתחייבת של צעדים דחופים להבטחת בטיחות העובדים – פניית הקואליציה לא נענתה לפי שעה. הקואליציה למאבק בתאונות בניין שבה וקוראת לשר חיים כץ לנקוט ללא דיחוי את הצעדים המתבקשים לחיזוק וקידום פעולות המנהל הנדרשות.

לסיקור הדוח בעיתונות:

ניצן צבי כהן, דבר ראשון : המוות במספרים – מתחילת השנה נהרגו 56 עובדים במקום עבודתם.

 יובל אזולאי, גלובס: 24 הרוגים בתאונות עבודה ברבעון השלישי – רובם בענף הבנייה