16-06-2017

תגובת קו לעובד:

ההפחתה הצפויה עליה הכריז שר האוצר היא בבחינת לעג לרש. ניכוי 16% ממשכורותיהם הזעומות של מבקשי המקלט מהווה פגיעה אנושה ביכולתם לקיים חיים בכבוד. מדובר בקבוצת אוכלוסייה אשר ממילא נושאת בנטלי קיום כבדים, ללא כל עזרה מהמדינה, הנושאת על גבה את כל הוצאות הבריאות, המודרת משירותי רווחה, הכורעת תחת מיסוי כבד מזה המוטל על כל יתר העובדים בישראל –קבוצה זו תידחק בעקבות הסדר הפיקדון לחיי עוני קשים עוד יותר, וההפחתה המוצהרת אינה משנה את מהות הפגיעה.

תחת קידום חקיקה להסדרת מעמדם של מבקשי המקלט, בוחרת ממשלת ישראל כשעיר לעזאזל בקבוצה חלשה ונטולת כוח פוליטי, שיש לתלות בה את צרות החברה ולהכות בה באמצעות חקיקה גזענית. מהסדר הפקדון המדובר צפויים להפגע לא רק מבקשי המקלט, כי גם התושבים הגרים בסמיכות לחברי הקהילה ומשק העובדים ככלל. אנו מקווים כי בית המשפט העליון, אליו עתרנו כנגד הסדר פוגעני זה, ידון בלא משוא פנים בשאלות החוקתיות העולות על הפרק וינחה את הממשלה לבטל במלואו את החוק הדרקוני.

______

כתבתה של טלי חירותי סובר מדה מרקר:

שר האוצר מפחית את שיעור ההפרשה לפיקדון מהגרי עבודה