15-07-2015

הודעה לעיתונות – 15.7.2015

בקשה לאישור תובענה ייצוגית ע"ס 100 מליון ש"ח: טענות להונאה רחבת היקף של סטודנטים זרים בחו"ל ושל רשויות המדינה

בקשה לאישור  תובענה ייצוגית שסכומה המצרפי המצטבר עומד על מעל למאה מיליון ש"ח הוגשה לבית המשפט המחוזי – מרכז נגד חברת "אגרוסטאדיס", חברה הנשלטת על ידי התשלובת החקלאית התעשייתית הגדולה בישראל – גרנות. הבקשה הוגשה מטעם עמותת קו לעובד ומטעם אזרח סנגלי, המיוצגים בהליך בידי עו"ד יונתן ברמן ממשרד אדלשטיין ברמן ושות'.

 

במרכז הבקשה עומדת טענת המבקשים אודות הונאה בידי חברת אגרוסטאדיס של סטודנטים ממדינות שונות ע"י שיווק תוכנית "לימודים ועבודה" בתחום החקלאות, תוך גביית כספים רבים מן הסטודנטים. בבקשה נטען כי מעבר להונאת הסטודנטים, הבאתם כעובדים לענף החקלאות מנוגדת להסכם על גיוס מהגרי עבודה של מדינת ישראל עם תאילנד, וכי אותן 'תכניות לימוד' לכאורה הוקמו על מנת לספק עובדי חקלאות מן המניין, מעבר למכסות העובדים הזרים המותרות, למשקים חקלאיים בישראל.

ברקע הדברים עומדת מדיניות הממשלה בשנים האחרונות לצמצם את מספר העובדים הזרים המועסקים בענף החקלאות ולהגביל את גובה דמי התיווך הנגבים מהם. בבקשה נטען כי "על מנת לעקוף את המגבלות על מספר מהגרי העבודה המוזמנים לעבוד בישראל מפעילה גרנות, התשלובת החקלאית הגדולה בישראל המאגדת עשרות קיבוצים ומושבים, באמצעות מיגר, אגודת האחזקות שבבעלותה, חברה בשם אגרוסטאדיס."  עוד נטען כי: "אגרוסטאדיס – המציגה עצמה כמוסד לימודי, בעוד שאין היא אלא חברת כוח אדם שמבקשת לספק ידיים עובדות בזיל הזול למשקים חקלאיים בישראל – גורפת עשרות רבות של מיליוני שקלים מגביית "שכר לימוד" מהסטודנטים, ומתשלומים נוספים הנגבים מהחקלאים, שאינם אלא דמי תיווך (שגבייתם גם אסורה לפי חוק)."

לבסוף נטען, כי "משנת 2008 ואילך "ייבאה" אגרוסטאדיס לישראל באופן זה 4,536 אנשים ממדינות שונות באפריקה ובדרום מזרח אסיה. השנה (2015) נמצאים בישראל 1,412 סטודנטים בתכנית של אגרוסטאדיס. מדי שנה גדל מספר הסטודנטים הנופלים קורבן לתרמית זו. התובענה נועדה לפצות את אלפי הסטודנטים בגין הסכומים הנכבדים, בוודאי במושגים של מדינות המוצא שלהם, ששילמו עבור 'תכנית לימודית' שהם לא קיבלו, לרבות עלות כרטיסי הטיסה, וכן כדי לחייב את הנתבעות להשיב את הכספים בהם התעשרו שלא כדין, על חשבון הסטודנטים, מגביית דמי תיווך מהחקלאים."

הבקשה לאישור התובענה, שבבסיסה טענות חמורות הנוגעות לניצול סטודנטים בענף החקלאות, הוגשה בסמוך להחלטה על ביטול ועדת עובדים זרים בכנסת, בשל החלטת המחנה הציוני להקים תחתיה את ועדת השקיפות. יודגש כי נושאים מסוגה של התובענה, הנוגעים לטענות אודות ניצול חמור של עובדי ענף החקלאות בישראל, נידונו באופן ייחודי בוועדה לעובדים זרים, ועם סגירתה בולט היעדרה של פלטפורמה הולמת לדיון בתופעות חמורות המאפיינות את הגירת העבודה לישראל.

לקריאת התובענה לחץ כאן

כתבת NRG

כתבות גלובס חן מענית – 20.7 / שחר סמוחה – 01.08