13-11-2008

מאת: עו"ד מיכל תג'ר, קו לעובד

פניות מזן חדש החלו להגיע באחרונה, טיפין טיפין, למשרדי קו לעובד. עובדים בשכר נמוך, נטולי השכלה ממשית, נתבעים על ידי מעסיקיהם לשעבר, לאחר שאולצו לחתום על חוזי עבודה הכוללים תניות כובלות או כאלה הפוגעות בחופש העיסוק. כך, נתבע טכנאי בשכר נמוך על ידי מעסיקתו לשעבר, חברת השמירה מיגון וטכנולוגיות , בשל כך שעבר לחברה אחרת, באזור אחר של הארץ. העובד הועסק כטכנאי במשך שנים לפני עבודתו בחברה שתבעה אותו, ובנסותה למנוע ממנו מעבר לחברה אחרת – ניסתה חברת השמירה מיגון וטכנולוגיות לפגוע ביכולתו להתקיים ממקצוע אותו רכש שנים לפני עבודתו אצלה
.
תופעה נוספת היא של עובדים הנתבעים על הפרת התחייבות לעבוד במשך תקופה מסוימת אצל המעסיק. משמעותה של התחייבות זו הינה כבילה של עובד לא מרוצה, בשכר נמוך, בתנאי עבודה לא ראויים, למקום עבודתו. למעשה, מעסיק שאינו יכול ואינו רוצה לפעול כדי שעובדיו יהיו שבעי רצון מעבודתם – אם כתוצאה משכרם, אם בגלל יחס טוב או סביבת עבודה נעימה – עושה כל שביכולתו להשאיר את עובדיו במקום עבודה, שממנו אינם מרוצים. חלק מכך הוא החתמת העובדים על חוזים ובהם התחייבות לתקופת עבודה מסוימת, התחייבות שהפרתה גוררת קנס סביר יותר ופחות (וכבר נתקלנו בקנסות של עשרות אלפי שקלים על הפרת התחייבות לתקופת עבודה).

אם חרף האיום בקנס עוזב העובד את העבודה והקנס גבוה משניתן לקזזו משכרו הנמוך של העובד – המעסיק תובע אותו בבית הדין לעבודה. כך, מוצא עצמו עובד בשכר נמוך מובל לבית המשפט – מצב קשה ומלחיץ ביותר עבור עובדים שמעולם לא נתבעו והינם נטולי השכלה בכלל והשכלה משפטית בפרט. חרב המשפט כה מאיימת עבורם, עד כי הם מוכנים אף לשלם סכומים מסויימיים שביכולתם כדי להסירה מהם – ואפילו הם בטוחים בצדקתם.

גם עבור העובדים הנותרים במקום העבודה יש משמעות אדירה לתביעות הללו: אלה, חוששים כעת עוד יותר מעזיבת מקום עבודה בו הם סופגים, למשל, יחס משפיל, או בו מופרות זכויותיהם. שהרי, שמעו – כי המעסיק לא בוחל בהגשת תביעות נגד עובדים אחרים שהעזו לעזוב את העבודה בטרם חלפה תקופת ההתחייבות.