• זכויות סוציאליות

  הזכויות הסוציאליות אינן זוכות לחשיבות הראויה על ידי המדינה והמעסיקים במשק, למרות שהן מהוות חלק בלתי נפרד מן התמורה לעבודה, שנועד לכסות את צרכי העובד בזמנים בהם העובד אינו יכול לעבוד וזקוק להם יותר מכל: ימי מחלה, ימי החופשה, פיצויי הפיטורים וההפרשות לגמלת הפנסיה

  לקרוא עוד >>
 • עובדי קבלן

  שיעור עובדי הקבלן בישראל עומד על 5% – 10% מכלל העובדים. למרבה הצער דווקא בשירות הציבורי מוערך שיעורם בכ-20%. במדינות המפותחות שיעורי ההעסקה הקבלנית עומדים על כ-1.5% בלבד

  לקרוא עוד >>
 • עובדים שעתיים

  45% מהעובדים במשק, למעלה ממיליון איש, משתכרים לפי שעות עבודתם בפועל. צורת העסקה זו נועדה מלכתחילה לענות על צרכים זמניים ומשתנים של מקום העבודה אך אומצה בהרחבה משום שהיא מאפשרת קיצוץ בהוצאות שכר על ידי גריעת זכויותיהם של עובדים

  לקרוא עוד >>
 • יחסי עובד – מעביד

  אנו עדים למגמה רחבה יותר של התרופפות ממשית במחויבות של מעביד כלפי עובדיו. התרופפות אשר החלה מלמטה, מצורות העסקה אשר החלו מצרכים זמנים ותקופתיים, אולם פשטו בשולי שוק העבודה, יצרו חיץ בין עובד למעביד, והפחיתו את מחויבות המעביד כלפי העובד ופרנסתו מעבודה

  לקרוא עוד >>
 • ביטוח לאומי

  הסחבת, העיכובים ומניעת טיפולים רפואיים כפי שהיא נעשית כיום בשל סרבול בירוקרטי שנוקט הביטוח הלאומי מהווים אפליה בוטה ואכזרית של עובדים שאינם תושבי ישראל וביניהם העובדים הפלסטינים מהשטחים הכבושים.

  לקרוא עוד >>
 • עניים עובדים

  שיעור המשפחות המוגדרות כעניות בדו"ח הביטוח הלאומי לשנת 2011 מגיע ל-65%. העובדה כי כיום עבודה לא מחלצת מעוני מעידה על ליקויים חמורים בשוק העבודה. הסיבות לכך נעוצות בתשלום לפי שעה ואי מתן הזכויות הסוציאליות. כ-30%, שהם מיליון עובדים, משתכרים עד שכר מינימום

  לקרוא עוד >>
 • מהגרי עבודה

  למרות חוק יסוד חופש העיסוק קיימת הגבלה על עובדים שאינם ישראלים במעבר ממעסיק למעסיק. לאחר מאבק משפטי ארוך שניהלו ארגונים חברתיים, ביניהם קו לעובד, קבע בג"ץ כי הסדר הכבילה של עובדים זרים למעסיקים משול לעבדות מודרנית והורה למדינה לשנות את הנהלים

  לקרוא עוד >>
 • אכיפה אזרחית

  "אכיפה אזרחית" משמעותה שימוש בכלים אזרחיים ומינהליים כדי להרתיע מעסיקים מהפרת זכויות עובדים. למשל," דרישה שלא לתקצב גוף שהפר את זכויות עובדיו או לשלול רישיונות מעסקים המפרים זכויות עובדים. לנוכח הכישלון הנמשך של הערוצים המסורתיים, כגון התדיינויות בבתי הדין לעבודה, להפחית את ממדי ההפרות של זכויות בעבודה, עולה הצורך לנקוט באמצעים משלימים. בהקשר זה, נודעת […]

  לקרוא עוד >>
 • נשים בעבודה