Left Menu
עובדים ערבים בישראל

עובדים ערבים בישראל

האוכלוסייה הערבית מהווה כ-20% מכלל האוכלוסייה בישראל, ומונה כמיליון וחצי אזרחים. כ-54% מהמשפחות הערביות חיות מתחת לקו העוני

האוכלוסייה הערבית מהווה כ-20% מכלל האוכלוסייה בישראל, ומונה כמיליון וחצי אזרחים. מצבה הסוציו-אקונומי של האוכלוסייה הערבית הוא בכי רע, כ-54% מהמשפחות הערביות חיות מתחת לקו העוני, כאשר שיעור העוני הכללי במדינה הוא כ-20%. הפערים בין האזרחים הערבים ליהודים בתחום העבודה קיימים בכל ההקשרים כמעט: כ-40.8% מהאזרחים הערבים משתתפים בכוח העבודה האזרחי לעומת 60.7% מהאזרחים היהודים, פער זה מקורו בעיקר בהשתתפות הנמוכה של הנשים הערביות בשוק העבודה; כ-20% בלבד מהנשים הערביות משתתפות בשוק העבודה לעומת כ-60% מהנשים היהודיות; ההכנסה החודשית הממוצעת לאזרח הערבי היא 5,419 ₪ לעומת 7,949 ₪ לאזרח היהודי; העובד היהודי משתכר 42% יותר מהעובד הערבי, ואילו העובדת היהודייה משתכרת 28% יותר מהעובדת הערבייה.

לקרוא עוד

85% מהאזרחים הערבים מתגוררים בישובים נפרדים, המצויים בעיקר בפיריפריה – בגליל, במשולש ובנגב. מיעוט הזדמנויות התעסוקה בתוך היישובים הערביים גורם להשתלבותם של האזרחים הערבים במערכת החינוך בתוך היישובים הערביים או הופכים לעובדי הצווארון הכחול במגזר היהודי בעיקר. (צווארון כחול הוא כינוי בלתי פורמלי לאנשים המשתייכים למעמד הפועלים, אשר עובדים בעבודות כפיים ופעמים רבות משתכרים שכר נמוך).

העובדים הערבים מועסקים בעיקר בענפי תעסוקה המאופיינים בהכנסה נמוכה, והם נפקדים כמעט מענפי תעסוקה מניבי הכנסה גבוה כמו היי-טק, בנקאות, ביטוח ופיננסים. יותר ממחצית העובדים הערבים מועסקים בענפים: בינוי, תעשיה, תיקונים ומסחר.

לפי דו"ח חדש של מרכז אדוה, בשנת 2010 64% ממשקי הבית הערבים שבראשם שכיר/ה השתייכו לרובד הנמוך לעומת כ-30% ממשקי הבית היהודים שבראשם שכיר/ה. עוד מגלה הדו"ח כי מצבם של העובדים הערבים הורע לעומת שנים קודמות, כך שיותר ויותר משקי בית ערבים מצטרפים לרובד הנמוך.

הרכב שלושת הרבדים לפי לאום ב- 2002 ו-2010 (בקרב משקי בית שבראשם שכיר/ה):

 

רובד נמוך

רובד בינוני

רובד גבוה

 

2002

2010

2002

2010

2002

2010

יהודים

31.3%

29.9%

28%

28.5%

40.7%

41.6%

ערבים

57.3%

64%

28.8%

23.4%

17.1%

12.6%

מתוך דו"ח מרכז אדוה, "הרובד הבינוני בישראל 1992-2010 – תמונת מצב", ינואר 2013

(ההגדרות לרבדים לפי הדו"ח: הרובד הנמוך כולל משקי בית שבראשם שכיר/ה שהכנסתם עד 75% מההכנסה החציונית ברוטו במשק; הרובד הבינוני כולל משקי בית שהכנסתם נעה בין 75% ל-125% מההכנסה החציונית ברוטו; והרובד הגבוה כולל משקי בית שהכנסתם 125% ומעלה מההכנסה החציונית ברוטו.)

ביוני 2011 פתחה עמותת קו לעובד את סניפה השלישי, בעיר נצרת – העיר הערבית הגדולה במדינה. סניף נצרת נועד לשרת את האוכלוסייה הערבית, על-ידי הנגשת שירותי קו לעובד לעובדים הערבים, על-ידי צוות ערבי שמספק סיוע, ייעוץ וייצוג משפטי לכלל ציבור העובדים הערבים. מאז פתיחת הסניף התקבלו למעלה מ-500 פניות של עובדים ועובדות להתייעצות אודות זכויותיהם, כ-200 עובדים ועובדות ערבים וערביות השתתפו בסדנאות להעלאת מודעות אודות זכויותיהם בעבודה.

בעיות עיקריות:

הפרה רחבה לכל קשת הזכויות בעבודה: הפניות של העובדים הערבים מעידות על הפרה רחבה לכל זכויות המגן כמעט, כגון אי תשלום שעות נוספות, אי תשלום ימי חופשה, אי תשלום חגים, אי הפרשות לקרן פנסיה, אי תשלום פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת. גם עובדים עליהם חלים הסכמים קיבוצים ו/או צווי הרחבה והזכאים לקשת זכויות רחבה יותר, כמו בענף הבניה, אינם נהנים בפועל מפירות הסכמים וצווים אלה. כך גם עובדים ערבים בחברות שירותים ובעיקר בענפים שמירה וניקיון, מועדים יותר להפרות לזכויותיהם המובטחות מכוח צווי ההרחבה.

העסקה פוגענית לעובדות ערביות: פניותיהן של עובדות ערביות ובפרט המועסקות בתוך היישובים הערביים, משקפות הפרה רחבה מאוד לזכויות המגן בעבודה, ובראשן הזכות לשכר מינימום. ברב המקרים תלושי השכר פיקטיביים ואינם משקפים את היקף העסקתה של העובדת ובך למעשה מעלימים מעסיקים את העובדה ששכר העובדת שמשולם בפועל הוא נמוך בהרבה משכר המינימום.

הפליה בקבלה ובמקום העבודה: חלק מהפניות שמתקבלות מעידות על הפליה של עובדים ערבים על רקע דת, לאום ומגדר. ההפליה מתבטאת בשלב הקבלה לעבודה: על-ידי הצבת תנאי העסקה המונעים קבלתם של עובדים ערבים כמו "התנאי לשירות צבאי", או דחיית מועמדת לעבודה מטעמי לאום או דת, כמו בשל לבושה הדתי (אלחיג'אב) של מועמדת לעבודה. ההפליה עוד מתבטאת בשלב ההעסקה, על-ידי הצבת תנאים מפלים, כמו שכר נמוך יותר לעובדים ערבים בהשוואה לשכרם של עובדים יהודים באותו מקום עבודה, מניעת עובדים ערבים לדבר בשפת אמם ביניהם או עם לקוחות במקום העבודה, מניעת עובד ערבי לגדל זקן מטעמי דת ועוד.

אתגרים עתידיים:

  • הגברת ההגנה על זכויות העובדים הערבים ואכיפתן – על רשויות המדינה ובראשם האגף לאכיפה ונציבות השוויון להזדמנויות בעבודה במשרד התמ"ת, להגביר את פעילותם בקרב עובדים ערבים, דרך קמפיינים להעלאת מודעות ומבצעי אכיפה יזומים בקרב מעסיקים של עובדים ערבים ובתוך הישובים הערביים.
  • דגש על זכויות העובדות הערביות "זכותה לתעסוקה הוגנת" – פרויקט חדש שיחל במארס 2013, בהובלת קו לעובד ובשותפות עם עוד שלושה ארגונים (ארגון איתך-מעאכי, התוכניות לחינוך משפטי קליני באוניברסיטת ת"א, וקיאן- ארגון פמינסטי). "זכותה לתעסוקה הוגנת" הוא פרויקט תלת-שנתי, שנועד לקדם ולאכוף זכויותיהן של נשים ערביות בשוק העבודה המשני, תוך פעילות בשלושה מישורים: העלאת מודעות, קידום מדיניות שווה ומגדרית בקרבי בעלי-עניין ובעיקר משרדי ממשלה אגפים שלטוניים הרלוונטים לעניין, השגת זכויות לנשים ערביות דרך ייעוץ וייצוג משפטי מול מעסיקים ודרך תביעות לבתי-הדין לעבודה.
נגישות