24-03-2013

כתבה וצילמה: חדוה ישכר, פעילה ב"קו לעובד"

בשבת בערב בגינת לוינסקי, נועה קאופמן, רכזת תחום פליטים ומבקשי מקלט ב"קו לעובד", כינסה עשרות מבקשי מקלט, רובם מאריתריאה ומסודן, במטרה להחתים אותם על ייפויי כוח לשם ייצוג משפטי. העובדים שהתאספו סביבנו היו חלק מקבוצה של למעלה מ-300 פועלי חקלאות שהועסקו בעבודות עונתיות בקיץ 2012 בכמה קיבוצים באמצעות קבלן עובדים מכפר מנדא שבגליל התחתון. בדצמבר הם התלוננו אצלנו על הלנת שכרם לחודש נובמבר. בשיחה טלפונית טען הקבלן כי מסר את הכסף לשני עובדים סודנים, ג'מאל ופתאח, שנעלמו עם קבלתו בלי להשאיר עקבות. גם המשטרה עורבה בפרשה וחקירתה הביאה אותה למסקנה כי ג'מאל גנב את הכסף וכי הוא האשם העיקרי. האמנם? אנחנו משוכנעות כי מעסיק אינו רשאי להתחמק מאחריותו המלאה לתשלום שכר עבודה ישירות לעובדיו. לא על ידי שליח ולא על ידי מלאך ובוודאי לא על ידי מתווך שבדיעבד מתגלה כגנב, אם הסיפור אכן נכון.

 תמונה קבוצתית של ניצול: 300 עובדים נותרו ללא שכר לעבדותם

היה קשה לעמוד מול עשרות מבקשי מקלט קשי יום ולמודי אכזבות, רובם גברים ומיעוטם נשים, ולומר להם שאנחנו יכולות להבטיח להם טיפול משפטי ראוי אך אין לדעת מתי יזכו לקבל את כספם, אם בכלל. עצוב לדעת מי לוקח חלק בשרשרת הניצול. גם בלי תרגום לטיגרינית, לאנגלית או לערבית אפשר היה לחוש בהיסוס מצד עובדים אחדים או בהבעת תרעומת על סחבת בטיפול בעניינם. אך לאחר זמן מה הם בחרו לתת בנו אמון ובתוך שעה וחצי כבר היו בידינו עשרות ייפויי כוח חתומים. מעכשיו חובת ההוכחה מוטלת עלינו.