05-06-2014

בדיקה מיוחדת שערך אתר YNET לרגל ה-1 במאי – יום הפועלים הבינלאומי, מעלה כי למרות שחל שיפור במתן זכויות סוציאליות לעובדים בישראל, שליש מהשכירים עדיין סובלים מהפרשות לא תקינות לפנסיה, כ-27% לא מקבלים פיטויי פיצויים בזמן, ורק 19% מעובדי הקבלן בניקיון מקבלים שעות נוספות. 

לכתבה התראיין בהרחבה רכז תחום עובדי קבלן בקו לעובד, מרטין וילר, וסיפר כי "בחברות קטנות למתן שירותים יש יותר תופעות של הפרת החוק, כי הן צריכות להרוויח ועושות זאת על חשבון העובדים", מסביר וילר. "יש תחרות מאוד קשה במכרזים וההצעות שהחברות מגישות למזמיני השירותים מורידות את עלות ההעסקה של העובדים באמצעים שונים, פעמים רבות באמצעות אי תשלום שעות נוספות…. עם זאת בשנים האחרונות נוצר שיח מעמיק על תופעת ההעסקה הפוגענית של עובדי הקבלן ובנוסף יש אכיפה יותר טובה של חוקי העבודה על ידי משרד הכלכלה. גם החוק לגברת האכיפה יצר שינוי בעיקר במגזר הציבורי, שם חשים מזמיני השירותים מחויבות גבוהה יותר למלא אחר החוק."

לקריאת הכתבה המלאה באתר YNET:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4515159,00.html