08-11-2018

באוגוסט חלקנו איתכם את סיפורה של לולה שמתאר מגוון הפרות של זכויות עובדים ושיטות העסקה פוגעניות. זו היא המציאות עבור רבים מ-40,000 מבקשי המקלט ממדינות אפריקאיות, בעיקר אריתראה וסודן, שמבקשים מקלט בישראל. לולה ורבים אחרים סובלים מצעדים כמו חוק הפיקדון, שמורה למעסיקים להפריש 20% ממשכורות עובדיהם מבקשי המקלט לקרן ממשלתית שאמורה להחזיר לעובדים את כספם במקרה ויעזבו את הארץ. מעסיקים רבים "שוכחים" למעשה להפקיד את הסכומים שניכו משכר עובדיהם, ופשוט מותירים אותם בכיסם שלהם.

כתבי Voice of America ביקרו אצלנו כדי לדבר עם לולה, ועם אלו שעוזרים לה ולמבקשי מקלט אחרים, כמו נועה ומייקל שלנו. צפו ושמעו מה יש להם להגיד.