Left Menu
דרכים נוספות לתרומה

דרכים נוספות לתרומה

הוראת קבע בבנק (יש להעביר אלינו כתובת למשלוח קבלה) הפקדה בחשבון הבנק של העמותה תרומה באמצעות צ'ק  

הוראת קבע בבנק (יש להעביר אלינו כתובת למשלוח קבלה)

הפקדה בחשבון הבנק של העמותה

תרומה באמצעות צ'ק

 

נגישות