22-04-2018

"בקו לעובד התנגדו מלכתחילה לכניסתו לתוקף של חוק הפיקדון, ואינם מופתעים מיישומו הבעייתי. במכתב ארוך שנשלח לרשות מפרטים בארגון קשיים רבים ביישומו. כך למשל, נכתב כי עובדים יכולים לגלות אם הכסף מופקד עבורם רק אם הם מגיעים פיזית ללשכות השונות של רשות האוכלוסין, וגם אז הם אינם יכולים לקבל את המידע בשפתם.

טענה נוספת היא כי רשות האוכלוסין מסרבת לבדוק מעסיקים שלא הפקידו כסף לעובדיהם כנדרש, ובכך מעודדת מעסיקים להמשיך לנהוג כך. עוד נטען כי בשל אי־הנגשת המידע הרוולנטי למעסיקים, גם הם מבולבלים — ומנכים אוטומטית את הסכומים הנדרשים לכלל העובדים הזרים, גם לאלה שהחוק אינו חל עליהם.

בקו לעובד דורשים כי עובדים שנגבתה מהם גביית יתר יקבלו בחזרה את הסכומים המגיעים להם באופן אוטומטי מרשות ההגירה. ומעל לכל עומדת הדרישה לטפל באופן מיידי במעסיקים עברייניים שניכו את הסכומים, אך לא טרחו להפקיד אותם — ולא הפקידו גם את הסכום הנוסף שהם מחויבים להפריש לעניין.

מרשות האוכלוסין וההגירה נמסר: "מקרים בהם יש חשש לאי־פיקדון מצד המעסיק ייבדקו באופן יסודי מול המעסיק. נגד מעסיק שיימצא כי פעל שלא כדין יופעלו צעדים על פי חוק. אם ישנו חשש לניכוי שלא כדין מומלץ לפנות למשרד העבודה והרווחה".

מקו לעובד נמסר: "לצערנו, אין ספק שרשויות שונות במדינה ידעו על הנעשה ועל העובדה שמעסיקים רבים מנכים את הפיקדון משכר העובדים אך אינם מפקידים אותו, ולא עשו דבר. כל שקל שאותו הרוויחו העובדים בעבודה שאיש בחברה הישראלית אינו רוצה לעשות, הוא שלהם, ועל המדינה לקבל אחריות על רשלנותה ולהשיב לעובדים בעצמה את מה שנגזל ולא הופקד"."

לכתבה המלאה.

[תמונה: CC-BY-SA-4.0: Rudychaimg, Wikimedia]