04-03-2015

לאחרונה יצאה עמותת קו לעובד בקמפיין בתקשורת הערבית להעלאת מודעותן של עובדות ערביות לזכויותיהן לפי משפט העבודה. הקמפיין שכותרתו הינה "אל תוותרי על זכויותיך" מדגיש נושאים מרכזיים כמו: איסור פיטורי עובדת בהיריון, דמי מחלה וזכותה של עובדת להיעדר בשל מחלת ילד, הזכות לביטוח פנסיוני, והזכות לשכר מינימום.

הריון

עשרות אלפים מבנות ובני האוכלוסיה הערבית נחשפו לקמפיין, אשר במשך שבועיים שודר כתשדיר ברדיו האזורי בערבית, כמודעות ב-4 שבועונים, וכסרטונים ביוטיוב ובעמוד הפייסוק של קו לעובד בערבית.

חישובים

הקפיין הזרים פניות רבות ומגוונות של עובדות ערביות לעמותת קו לעובד, אשר ביקשו מידע וסיוע במימוש זכויותיהן בעבודה. פניות אלה חשפו הפרות קשות והעידו שוב על התנאים הפוגעניים המאפיינים את העסקתן של העובדות הערביות בשוק העבודה הישראלי. בלטו במיוחד הפרות זכויותיהן של העובדות, עד כדי פיטורים, מחמת הריון ו/או לידה, כאשר פניות בנושאים אלו המשיכו לזרום לסניף נצרת של העמותה, גם לאחר תום הקמפיין.

ניתן לקבל מידע נוסף ולצפות בסרטוני הקמפיין בעמוד הפייסבוק המוקדש לקמפיין.

העליה המשמעותית בפניות של עובדות ערביות לעמותה מעידה על חוסר המודעות השורר בקרב העובדות הערביות אודות ההגנות שמספק משפט העבודה לנשים עובדות בתקופות כמו הריון ולידה, ועל כי מדובר בתחום המופר ברגל גסה על ידי מעסיקיהן של העובדות הערביות לצד נפקדותם של רשויות אכיפת חוקי העבודה.

לאור זאת, עמותת קו לעובד עמלה על הכנת זכותון בערבית הסוקר את עיקר הזכויות וההגנות שמספק משפט העבודה לנשים עובדות בתקופת טיפול פוריות, הריון, לידה ואחריה. הזכותון יופץ בקרוב, ניתן להתרשם בקישורים הבאים:

לקריאה נוחה בפורמט אינטרנטי ניתן לקרוא כאן

לצפייה בקובץ PDF והורדת הזכותון ניתן ללחוץ כאן: זכותון נשים בשפה הערבית