25-11-2015

משרד האוצר עושק במשך שנים קבוצת עובדים חלשה וחסרת קול:
הפגיעה בזכות לטיפול רפואי של עובדים פלסטינים המועסקים בישראל
דו"ח עמותת קו לעובד, 2015

עמותת קו לעובד השיקה השבוע דו"ח עדכני המציג תמונת מצב קשה ומטרידה בכל הנוגע לזכות הבסיסית לטיפול רפואי בקרב עובדים פלסטינים המועסקים בישראל. בדו"ח זה אנו מפרטים את אופן גביית הכספים שיועדו לשירותי בריאות ורווחה וחושפים נתונים שנאספו דרך חוק חופש המידע על עשרות המיליונים שמשרד האוצר מותיר לעצמו, בתחכום מרושע, על חשבון בריאותם ורווחתם של העובדים הפלסטינים.

קרוב ל-100,000 פלסטינים עובדים כיום בישראל בהיתר. משכרם נגבים ומנוכים סכומים גבוהים שנועדו לשמש לשירותי בריאות ורווחה: למעלה מ-100 מיליון ש"ח נגבו ב-2014 בלבד לשם כך. אולם, רוב רובו של  הסכום הזה מועבר למשרד האוצר, ולעובדים הפלסטינים אין גישה אליו ויכולת ליהנות ממנו.

למרות התשלומים הגבוהים רוב העובדים הפלסטינים אינם מקבלים תשלום בעבור ימי מחלה; אלה מהם שנפגעו בתאונות עבודה, נדרשים לשלם בעבור רוב הטיפולים הרפואיים להם יזדקקו הן בישראל והן בשטחים; בנוסף לכך, מיליוני שקלים ייעודים המועברים לקופות החולים עבור שירותי בריאות תעסוקתית אינם מוצאים למטרה זו.

גם דוחו"ת מבקר המדינה שחשפו וביקרו את ההתנהלות הלא תקינה של המדינה, לא עצרו את המשך העברת הכספים לאוצר במקום ליעדים הסוציאליים עבורם נוכו משכר העובדים.

 

הדו"ח המלא מצורף למטה.
ניתן לקרוא את הדו"ח גם באנגלית/ערבית

רקע ודוגמאות מהדו"ח:

עובדים פלסטינים המועסקים בישראל זכאים לשכר זהה ולתנאים זהים לאלה של עובדים ישראלים.  המעסיקים נדרשים לשלם לעובד שכר נטו, לדווח על השכר למדור תשלומים שבמשרד הפנים (מת"ש), ולהעביר למדור הפרשות וניכויים משכר העובדים, לרבות:

 • כספים לביטוח ולדמי בריאות – אותם אמור מת"ש להעביר לביטוח לאומי, לקופות החולים ולמשרד האוצר (ומשם לרשות הפלסטינית).
 • היטל השוואה – ההפרש בין דמי הביטוח המלאים, לביטוח החלקי שמכוסים בו העובדים הפלסטינים. הסכום מועבר למשרד האוצר ואמור לעבור לרשות הפלסטינית ולקופות החולים.
 • דמי מחלה ודמי חופשה – אשר אמורים להיות משולמים בידי המדור לעובדים במהלך עבודתם.
 • פיצויי פיטורין ופנסיה –החל מארבעה חודשים מתום עבודתם רשאים העובדים לקבל את הכספים שהצטברו בשנות עבודתם.

 

בשנים 2011 ו-2012 עמדו תשלומי המעסיקים למת"ש בגין שכר העובדים הפלסטינים על 868 מיליון ו-1.138 מיליארד ש"ח, בהתאמה. בין ינואר-אוגוסט 2013 הם הגיעו לכמיליארד ש"ח.  סך יתרות הכספים שהועברו ממת"ש למשרד האוצר עמד סוף 2013 על 2,524 מיליון ₪ (ראו דו"ח מבקר המדינה 2014).

 

חלק ניכר מכספים האלה כלל אינו מגיע לעובדים הפלסטינים ולא משמש למימוש זכויותיהם הסוציאליות. סיבה אחת לכך היא שישראל אינה מעבירה לרשות הפלסטינית כספים שאמורים להגיע אליה; סיבה אחרת נעוצה בהתנהלות של מת"ש, שכפי שקבע מבקר המדינה בשנת 2014 "כשל בתפקידו להגן על זכויות העובדים הפלסטינים", בכך שלא דאג להשוות את תנאי השכר וזכויות ההעסקה של העובדים הפלסטינים לאלה של הישראלים, כדין. המבקר אף כתב כי הוא "רואה בחומרה את התנהלותו של אגף מת"ש", וכי "יש מקום שהממשלה תבחן את תפקידי האגף ואת המשך הפעלתו בעתיד בנושא זה".

 

להלן מספר דוגמאות מתוך הדו"ח:

 • נתוני היטל ההשוואה (עמ' 23):
שנההיטל ההשוואה שנגבהקיזוז הוצאות מת"ש (מנהל תשלומים)  מהסכום שנגבההסכום שהועבר לקופות החולים לשירותי בריאות תעסוקתיתהסכום שהועבר למנהל האזרחי / לרשות הפלסטיניתיתרת הכסף – הועברה לחשב הכללי במשרד האוצר
201150,228,8728,047,9904,089,879038,091,003
201254,812,55612,735,7825,103,995036,972,779
201371,219,0718,518,8686,884,441055,815,762
201484,177,932טרם הושלם

(למעט מקדמה בסך 2,000,000 ₪)

8,335,665067,842,267

(הערכה)

סה"כ260,438,43131,302,64024,413,9800198,721,811

(הערכה)

 

נתוני קופ"ח כללית לשנים 2013-2014, בנוגע לשירותי בריאות תעסוקתית (עמ' 24):

 • במרפאות לרפואה תעסוקתית נבדקו 87 עובדים (427 פעילויות).
 • שישה עובדים נבדקו לכושר עבודה (שמונה פעילויות).
 • 81 עובדים נבדקו לבדיקות פיקוח (419 פעילויות).
 • אף עובד לא נבדק בנוגע להחמרת המצב.
 • לא ניתנה אף זריקת חיסון לעובד.


תשלומים עבור קרן דמי ביטוח מחלה, לשנת 2013 (עמ' 11)
:

 • מעסיקים ישראלים שילמו למת"ש בעבור 41,000 עובדים פלסטינים
 • בפועל רק ל- 421 עובדים שולמו דמי מחלה
 • הסכום ששולם בעבור דמי מחלה לעובדים עמד על כ- 1.2 מליון ₪
 • סך הגבייה עבור דמי ביטוח מחלה עמד על כ-43 מליון ₪
 • יתרת הכסף שנגבה מועברת ממת"ש לניהול משרד האוצר.
 • לפי מבקר המדינה, עד סוף שנת 2013 הועברו ממת"ש למשרד האוצר כ-168 מיליוני שקלים שנגבו ממעסיקים בעבור דמי ביטוח מחלה.

 

קו לעובד קורא למדינת ישראל להחיל ביטוח בריאות על עובדים פלסטינים המועסקים בישראל ונזקקים לטיפול רפואי בעת שהייתם בישראל לצורכי עבודה; לפעול על מנת להבטיח כי כספים שנגבו ממעבידיהם של עובדים פלסטינים עבור קרן דמי מחלה, ביטוח תאונות עבודה ודמי השוואה ישמשו וינוצלו באופן מיטבי למטרות עבורן נגבו; להשיב ביטוח נכות לקרן הפנסיה המקיפה של העובדים.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download/להורדת המסמך [1.09 MB]

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download/להורדת המסמך [1.12 MB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download/להורדת המסמך [1.18 MB]