15-05-2019

היום התבשרנו שפולדי שוורץ, העובד שנפצע ביום שני במהלך הפקת אירוע האירוויזיון כאשר גוף תאורה שפרק ממשאית נפל עליו, נפטר מפצעיו. שוורץ הוא העובד ה-29 שנהרג השנה בתאונות עבודה. למרות המצב החמור, יותר מעובד הרוג לשבוע, יחידת החקירות "פלס", שהוקמה בכדי לחקור תאונות עבודה, חקרה רק תאונת עבודה אחת מכל ה-29. לצערנו תגובת בני המשפחה, אשר קובלים על העובדה שאיש לא מעניק להם תשובות מספקות על נסיבות מותו המדויקות של שוורץ, משקפת את מצבם של כל משפחות ההרוגים. כל המשפחות אינן מקבלות מידע מספק על נסיבות מותם של יקיריהן, ואיש לא נותן את הדין על מותם. כל עוד ימשיכו הרשויות לא למלא את חובתם: אכיפה, חקירה, והבאה לדין של האשמים, ימשיכו העובדים לצאת ליום עבודה רגיל, ולשלם בחייהם.

[תמונת האילוסטרציה לא קשורה לתוכן הפוסט. Eclusette, Wikimedia, CC BY-SA 3.0]