12-02-2007

מאת: קו לעובד

עובדים זרים המבקשים לעבוד בישראל משלמים אלפי דולרים דמי תיווך לשם הסדרת הבאתם לארץ. דמי התיווך משולמים על פי רוב בארצות המוצא, אך עובדה ידועה היא כי חלק נכבד מהסכום מגיע גם לידיים ישראליות. עובדים מסין משלמים את הסכומים הגבוהים ביותר. בשנה האחרונה האמירו דמי התיווך המשולמים על ידם והגיעו לסכומי עתק של 20,000$. זאת בעוד שעל פי תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך), תשס"ו-2006, מותר לגבות ממהגר עבודה "דמי תיווך" בגובה 3,050 ₪ לכל היותר.
בהתחשב בכך שהשכר המקובל באזורי הספר בסין נע סביב 150$ בלבד, ברור כי העובדים אינם יכולים לממן את דמי תיווך מחסכונות ועליהם לקחת לשם כך הלוואות בריביות גבוהות ולעיתים קרובות גם בשוק האפור.

\/

בעתירה שהגיש קו לעובד נטען כי השלטונות הסינים אינם עושים דבר כדי להילחם בתופעה זו. נהפוך הוא: הם עצמם מודים כי הם מתירים גבייה של אלפי דולרים לצורך הגעת העובדים לישראל. גורמי המדינה השונים, לרבות משרד החוץ, משרד התמ"ת, משרד הפנים ומשטרת ישראל, מודעים היטב לתופעה, אך חרף זאת אינם עושים דבר כדי להלחם בה.
בעתירה הודגש כי אין היא עוסקת בשאלה האם להכניס או לא להכניס מהגרי עבודה לישראל, ואף לא בשאלה מהו מספר מהגרי עבודה שראוי להכניס לישראל מדי שנה. העתירה עוסקת אך ורק בשאלה האם הכנסת מהגרי עבודה מסין, במציאות נמשכת בה מהגרי עבודה אלה משלמים סכומי עתק כ"דמי תיווך" (וב"ברכת" השלטונות הסינים), עומדת בדרישות הדין, ובעיקר בדרישות המשפט המנהלי.

* הגרף מבוסס על ראיונות שנערכו על ידי קו לעובד ומוקד סיוע לעובדים זרים מהלך ששת החודשים האחרונים  עם עובדים סינים במשרדי קו לעובד, אתרי בנייה ובבתי המעצר (לא היו נתונים לגבי עובדים שנכנסו לישראל בשנת 2004).